O programie

 

1Planet4All – Razem dla klimatu! to program edukacji globalnej, który kładzie szczególny nacisk na edukację klimatyczną z elementami medialnymi. Realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2020-2023, we współpracy z organizacjami z jedenastu innych państw Unii Europejskiej.

 

Celem programu jest budowanie świadomych klimatycznie społeczności, czyli takich, które wiedzą, czym jest zmiana klimatu, dostrzegają jej skutki na poziomie lokalnym i globalnym i potrafią chronić klimat.

Zmiana klimatu nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym, który dotyka odległe miejsca. To nie problem globalnego Południa. Zmiana klimatu dzieje się na wschodzie, zachodzie, na północy i na południu. Dzieje się tu i teraz.  Przyczyniamy się do jej postępowania i odczuwamy jej konsekwencje. Jesteśmy częścią świata opartego na współzależnościach, dlatego nie możemy biernie czekać i musimy działać razem. Zrozumienie globalnych współzależności i konsekwencji zmiany klimatu w różnych kontekstach ekonomiczno-społecznych i geograficznych ma stanowić motywację do podejmowania działań skierowanych na ochronę naszej planety, w oparciu o takie wartości jak: solidarność, równość, odpowiedzialność i sprawiedliwość.

Chcemy pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu w najbliższym otoczeniu i globalnie poprzez zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów i uczennic w zakresie krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów, współpracy w grupie. Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez wspólne zaangażowanie – młodzieży, pracowników i pracowniczek szkoły, mediów – jesteśmy w stanie zmienić naszą rzeczywistość i sprawić, żeby Ziemia naprawdę była dla wszystkich.

PROGRAM DLA SZKÓŁ:

Zapraszamy do zgłaszania się do programu obejmującego wsparcie dla nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic. Podejmiemy globalne wyzwanie związane ze zmianą klimatu oraz jej wpływem poprzez podnoszenie świadomości oraz budowanie zdolności młodych Europejczyków i Europejek do krytycznego i dogłębnego zrozumienia poruszanych problemów oraz podejmowania działań na rzecz ochrony klimatu. 

Jako nauczyciel, nauczycielka, biorąc udział w programie zostaniesz Opiekunem lub Opiekunką grupy uczniów i uczennic, wraz z którymi przeprowadzisz projekt młodzieżowy poświęcony ochronie klimatu.
W ramach programu młodzież zdobędzie wiedzę na temat zmiany klimatu, odróżni rzetelne informacje od fake-newsów i nabędzie umiejętności przekazywania dalej wiedzy oraz podejmowania działań w grupie.
Projekt będzie polegał na założeniu i prowadzeniu Klimatycznej Redakcji Szkolnej, której zadaniami będą:

  • zdobycie wiedzy na temat lokalnych przyczyn i skutków zmiany klimatu,
  • powiązanie ich z kontekstem lokalnym,
  • stworzenie i opublikowanie materiału dziennikarskiego poświęconego zmianie klimatu: jego skutkom, przyczynom i możliwościom działań na rzecz ochrony klimatu,
  • przygotowaniu kulminacyjnego wydarzenia dla społeczności szkolnej/lokalnej, podczas którego młodzież zaprezentuje wyniki swojej pracy.

W programie kładziemy nacisk na rzetelną wiedzę o zmianie klimatu. Nie zajmujemy się działaniami na rzecz smogu, zbieraniem śmieci i segregacją odpadów. 

Więcej o aktualnej edycji programu znajdziesz TUTAJ.

 

DLA KOGO PROGRAM?

Nasz program skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów,pedagożek oraz uczniów i uczennic klas VI-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

 

WSPARCIE, KTÓRE OTRZYMACIE:

  • materiały edukacyjne – wyposażymy nauczycieli i nauczycielki w przewodniki, scenariusze, publikacje. Te pozwolą im przeprowadzać w swoich szkołach projekty młodzieżowe i zajęcia w ramach podstawy programowej, które poruszają zagadnienia ochrony klimatu i motywują do działania w tym zakresie;
  • warsztaty - przeprowadzimy warsztaty dla nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów, uczennic, które przygotowują do pracy w programie, wzmacniają wiedzę i umiejętności;
  • filmy edukacyjne – przygotujemy materiały audiowizualne, które będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli oraz nauczycielki na zajęciach szkolnych lub przeznaczone do samodzielnego pogłębiania tematu zmiany klimatu;
  • praca z młodzieżą nad ich projektami – przez wszystkie nasze działania będziemy zachęcać uczniów i uczennice do tworzenia własnych projektów i materiałów dziennikarskich. Będziemy wspierać młodych w tym procesie i pomagać w promocji ich osiągnięć.

 

INNE DZIAŁANIA:

 

 organizacja i udział w wydarzeniach publicznych – wykorzystamy naturalne miejsca i okazje spotkań młodych ludzi, aby dotrzeć do nich z informacjami, warsztatami na temat zmian klimatu, dać im szansę do spotkania z aktywistami i ekspertami w tej dziedzinie;

 

obozy i spotkania klimatyczne dla młodzieży – zaprosimy uczniów i uczennice do spotkania z rówieśnikami i rówieśniczkami z innych krajów europejskich w celu nauki, inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wspólnego opracowania strategii działania młodych na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju;

 

kampania społeczna poświęcona zmianie klimatu –  ma ona zainspirować młode pokolenie i aktywnych liderów i liderki do pogłębiania wiedzy na temat zmiany klimatu, podnoszenia świadomości w swoich społecznościach  w tym zakresie i podejmowania aktywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Promujemy poczucie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za losy planety. Naszym przekazem jest to, że młodzi ludzie mają wyjątkową energię i wyobraźnię i mimo trudności, to właśnie wysiłki ruchów młodych ludzi wywarły ogromny wpływ na świadomość ekologiczną i to oni są motorem zmian;

 

REZULTATY:

1. Młodzi posiadają rzetelną wiedzę na temat zmiany klimatu.
Znają przyczyny i konsekwencje zmiany klimatu w kontekście lokalnym i globalnym. Nie podważając antropogenicznego charakteru tej zmiany. Potrafią obrobić swoje stanowisko i podać przykłady badań naukowych, opracowań, w których można znaleźć rzetelną wiedzę. Potrafią odróżnić działania ekologiczne związane ze smogiem, zbieraniem śmieci, ochroną roślin i zwierząt z działaniami na rzecz klimatu.

2. Młodzi posiadają umiejętności krytycznego rozumienia zagadnień dotyczących zmiany klimatu oraz odbierania i tworzenia treści medialnych.
Współcześnie młodzi odbiorcy mierzą się z problemem szumu informacyjnego i tzw. „fake-newsów” zarówno w mediach tradycyjnych, jak i mediach społecznościowych. Odbierane przez młodych informacje, z powodu pośpiechu i natłoku komunikatów oraz walki mediów o odbiorcę, mogą być zniekształcone lub pozbawione kompleksowej analizy problemu. Prowadzi to do zagubienia, utraty zaufania do mediów i pokazywanych przez nie ekspertów, naukowców oraz w konsekwencji – utraty poczucia sprawstwa jednostki. Poprzez innowacyjne działania komunikacyjne oraz współpracę z mediami i dziennikarzami odpowiemy na te problemy i damy narzędzia nauczycielom oraz nauczycielkom, do przygotowywania uczniów i uczennic do świadomego odbioru i tworzenia przekazów medialnych.

3. Poczucie sprawstwa jednostki i grupy oraz budowanie poczucia jednostkowej i zbiorowej odpowiedzialności za losy planety.
Opracujemy odpowiedni pakiet wsparcia dla młodych zdolnych ludzi, który pozwoli im opracować własne pomysły walki ze zmianą klimatu. Będzie on obejmować warsztaty, materiały szkoleniowe i zasoby online dla nauczycieli i nauczycielek, którzy są bezpośrednimi mentorami i mentorkami dla młodych, jak i bezpośrednio dla uczniów i uczennic.

4. Młodzi podejmują działania na rzecz klimatu, tworzą konkretne innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony klimatu i wprowadzają je w życie w swoich społecznościach.
Poprzez podniesienie świadomości młodych ludzi chcemy zachęcić ich do działania. Zbudowane poczucie sprawstwa, wsparcie mentorskie, nauka metod pracy i wymiana doświadczeń z rówieśnikami z innych krajów mają dać młodym chęć i mobilizację do tego, aby aktywnie zmieniać swoje otoczenie. Uczniowie i uczennice staną się edukatorami i edukatorkami dla swoich kolegów, koleżanek oraz lokalnej społeczności. Stworzymy pokolenie ludzi aktywnych, krytycznie myślących i gotowych do poszukiwania nowych rozwiązań. 

 

Zobacz, co wydarzyło się do tej pory: AKTUALNOŚCI

Wykorzystaj nasze MATERIAŁY

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

Koordynatorka programu: Marta Jackowska-Uwadizu, marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

 

Program „1Planet4All - Razem dla klimatu!" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Program był współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2020.