Dla kogo jest dofinansowanie?

Dla wszystkich Klimatycznych Redakcji Szkolnych, które biorą udział w programie "1Planet4All - Razem dla klimatu!". W imieniu redakcji zgłoszenie składa i w przypadku otrzymania, rozlicza otrzymane środki nauczyciel, nauczycielka, opiekun, opiekunka redakcji.

 

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie?

Należy uzupełnić i wysłać formularz aplikacyjny najpóźniej do dnia 10.05. 2020.

Link do formularza aplikacyjnego: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/zgloszenia-na-dofinansowanie-dzia...

Opis projektu ma objętość zawiera następujące elementy:

  • Krótko sformułowany tytuł Materiału (w postaci roboczego tytułu);
  • Opis tematu i uzasadnienie, dlaczego ten temat jest istotny dla ochrony klimatu i w jaki sposób wpisuje się w proponowaną tematykę Konkursu;
  • Źródła informacji, które zostaną wykorzystane do opracowania artykułu ( np. źródła pisane, audiowizualne, rozmowy z bohaterami, rozmowy z ekspertami);
  • Plan pracy nad Materiałem (kolejne podjęte działania i ogólny harmonogram działań);
  • Plan Akcji dla klimatu (opis planowanych działań; zaproszonych gości);
  • Kosztorys zawierający kwalifikowalne koszty zgodne z załącznikiem nr 1Regulaminu.

Czym jest Akcja dla klimatu? Przeczytaj dokłądnie regulamin albo zainpiruj się TUTAJ.

 

Co można dofinansować?

 Autorzy i autorki najlepiej ocenionych wniosków otrzymają 1200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych brutto) dofinansowania na realizację projektu. W ramach konkursu zostanie dofinansowanych maksymalnie 5 inicjatyw. Dofinansowanie polegać będzie  na pokryciu przez CEO kosztów realizacji projektu do kwoty 1200 zł brutto. Środki muszą spełniać kryteria kwalifikowalności opisane w załączniku nr 1 Regulaminu.

Dofinansowanie obejmuje środki na organizację Akcji dla klimatu.

Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z Regulaminem, który dostępny jest TUTAJ i do aplikowania.

W razie pytań prosimy o kontakt: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

 

 

 

Załaczone Dokumenty: