Zmiana klimatu dzieje się tu i teraz! Podejmijmy razem wyzwanie i zadbajmy o wspólną przyszłość!

Zapraszamy nauczycieli, nauczycielki, pedagogów, pedagożki, bibliotekarzy, bibliotekarki którzy chcą zaangażować się w ochronę klimatu w przestrzeni szkolnej do wspólnego działania w ścieżce „Razem dla klimatu!” w programie “Globalna szkoła”. Zdobywając wiedzę o globalnych wyzwaniach i zmianie klimatu, nabywając kompetencji krytycznego myślenia i obywatelskich, uświadamiając sobie nasze miejsce w świecie wśród innych istot będziemy wspólnie budować świadome klimatycznie społeczności, czyli takie, które potrafią krytycznie myśleć, wiedzą, czym jest zmiana klimatu, dostrzegają jej skutki i wiedzą, jak chronić klimat

Kurs będzie trwał od 22 września 2021 do 31 maja 2022 r. Udział w kursie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

NA CZYM POLEGA UDZIAŁ W ŚCIEŻCE?

Ścieżka “Razem dla klimatu!” składa się z dwóch elementów: kursu internetowego dla nauczycieli i nauczycielek, pedagogów, bibliotekarzy i projektu młodzieżowego.

I SEMESTR: UCZYMY SIĘ!   

W I semestrze roku szkolnego uczestnicy i uczestniczki kursu zwiększą swoją wiedzę o globalnych współzależnościach i zmianie klimatu i nabędą kompetencji krytycznego myślenia. . Znajdą grupę młodzieży (5-10 osób), która zaangażuje się w działania. Uczestnicy i uczestniczki będą przeprowadzać z młodzieżą zajęcia na podstawie scenariuszy zaproponowanych przez CEO i przygotowywać młodzież do działania metodą projektu młodzieżowego. Grupy młodzieżowe w I semestrze roku szkolnego poznają zagadnienia związane ze zmianą klimatu i krytycznym myśleniem.

II SEMESTR: DZIAŁAMY!

II semestr będzie skupiony na prowadzeniu działań w przestrzeni szkolnej i/lub lokalnej. Nauczyciel lub nauczycielka przeprowadzi z grupą uczniów i uczennic projekt młodzieżowy. Grupy młodzieżowe będą pracować w zależności od wybranej ścieżki nad: opracowaniem materiału dziennikarskiego lub nad “Akcją dla klimatu”, która będzie przeprowadzona w maju 2022 roku. Oba działania będą skierowana do społeczności szkolnej i /lub lokalnej i mają na celu pokazać zmianę klimatu w kontekście lokalnym w powiązaniu z globalnym.

OFEROWANE WSPARCIE

CEO zapewni Ci wsparcie, abyś mógł lub mogła zrealizować wszystkie kroki w tej ścieżce:

1. 6 modułów kursu internetowego na platformie CEO.

2. Materiały edukacyjne dla Ciebie i dla młodzieży, m.in.

 • scenariusze zajęć na temat zmiany klimatu, zakładania redakcji szkolnych i podsumowania projektu,
 • przewodnik dla młodzieży na temat zakładania redakcji szkolnych i odpowiedzialnego dziennikarstwa o zmianie klimatu,
 • zestaw scenariuszy przedmiotowych, dzięki którym poruszysz temat zmiany klimatu na swoich lekcjach.

:3. Szkolenia:

 • dla Ciebie: webinarium wprowadzające i podsumowujące,
 • dla uczniów i uczennic: szkolenia na temat zmiany klimatu, szkolenia na temat manipulacji i krytycznego myślenia.

4. Mentoring:

 • dla Ciebie: informacja zwrotna od mentora, mentorki po wypełnieniu zadań w kursie internetowym.
 • mentoring dla grup młodzieżowych, czyli 3 spotkania z dziennikarzem, dziennikarką, lub specjalistą, specjaliską od akcji młodzieżowych, które pomogą uczniom i uczennicom w pracy nad swoim projektem.

5. Inne wydarzenia:

 • możliwość wzięcia udziału w festiwalach internetowych z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej i Dnia Ziemi,
 • możliwość uczestniczenia w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (OPPM; http://oppm.ceo.org.pl/). Jest to wydarzenie organizowane co roku przez CEO, na którym spotyka się młodzież ze wszystkich programów CEO.

CO ZYSKASZ?

W naszym programie pragniemy budować i rozwijać umiejętności nauczycieli i nauczycielek, dzięki którym ich praca będzie bardziej satysfakcjonująca, pełniejsza i odpowiadająca na potrzeby dzisiejszego i przyszłego świata.

Dzięki udziałowi w Ścieżce:

 • pogłębisz swoją wiedzę na temat globalnych współzależności, zmiany klimatu, jej przyczyn, skutków i działań, jakie możemy podejmować, aby chronić naszą planetę,
 • dowiesz się, czym są fake-newsy i jak sprawdzać wiarygodność informacji,
 • pogłębisz swoje umiejętności cyfrowe i w zakresie wykorzystywania medialnych zasobów cyfrowych w uczeniu,
 • nauczysz się, jak pracować z młodzieżą przy określaniu celów, działań i podsumowaniu osiągnięć,
 • poznasz lepiej swoich uczniów i uczennic i odkryjesz ich mocne strony, których nie znałeś, nie znałaś,
 • rozwiniesz swoje kompetencje uczenia się i uczenia innych.
 • będziesz uczestniczyć w ogólnopolskich i ogólnoświatowych działaniach na rzecz klimatu.

CZEGO NAUCZY SIĘ MŁODZIEŻ?

Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie programu pozwolą młodzieży lepiej funkcjonować na gruncie prywatnym, szkolnym, zawodowym we współczesnym świecie.

Dzięki udziale w programie młodzież zyska:

 • wiedzę na temat zmiany klimatu dzięki materiałom przekazanym przez CEO, jak i poprzez samodzielne poszukiwanie informacji,
 • kompetencję krytycznego myślenia,
 • umiejętności organizacyjne - samodzielnie wyznaczy własne cele, działania, które doprowadzą ją do osiągnięcia celu, zadania dla poszczególnych członków i członkiń grupy,
 • umiejętność samodzielnego uczenia się - przygotowując własny materiał na temat zmiany klimatu, młodzież sama będzie zbierać niezbędne informacje i uczyć się na temat zmiany klimatu,
 • ​umiejętności liderskie i pracy w grupie - młodzież weźmie udział w webinarium na temat tworzenia grupy projektowej, a wspólne podejmowanie decyzji, określenie celów, organizowanie wydarzeń to idealna okazja do rozwoju umiętności współpracy,
 • umiejętności społeczne - dzięki zaangażowaniu w działania na rzecz społeczności szkolnej i/lub lokalnej,
 • postawy solidarności, odpowiedzialności i obywatelskości, które przekładają się na budowanie świadomych klimatycznie społeczeństw, potrafiących w zrównoważony sposób współtworzyć miejską przestrzeń,
 • pewność siebie, poczucie decyzyjności i sprawczości, a także pozna swoje mocne i słabe strony.

DLA KOGO PROGRAM?

Do programu zapraszamy nauczycieli i nauczycielki wszystkich przedmiotów, wychowawców i wychowawczynie, pedagogów, pedagożki i bibliotekarzy oraz bibliotekarki ze szkół podstawowych (klas VII-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz innych placówek oświatowych i placówek oświatowo-wychowawczych.

Opiekunowie i Opiekunki, którzy złożą sprawozdanie z realizacji projektu otrzymają: 

- dyplom uczestnictwa dla Opiekuna lub Opiekunki zespołu,

- dyplom uczestnictwa dla szkoły, 

- list z gratulacjami dla Dyrekcji szkoły.

Zapraszamy do zgłaszania się dwóch nauczycieli/nauczycielek z jednej szkoły. 

!UWAGA! Prosimy o rejestrowanie się do na platformie każdego Opiekuna i każdą Opiekunkę zespołów zaangażowanych w projekt - uzyskują oni dostęp do materiałów edukacyjnych, a po zakończeniu projektu otrzymają dyplom.

O CZYM PAMIĘTAĆ PRZED ZGŁOSZENIEM?

 • Zanim dokonasz rejestracji, zapoznaj się z regulaminem programu zamieszczonym poniżej.

 •  Do ścieżki zachęcamy do zgłaszania się dwóch osób z jednej szkoły. Każda osoba musi jednak zarejestrować się osobiście, aby wziąć udział w programie i, po złożeniu sprawozdania z realizacji projektu, otrzymać dyplom uczestnictwa. Jeśli w szkole jest zainteresowanych więcej nauczycieli lub nauczycielek, należy założyć odpowiednio wiele redakcji.

 

LINK DO REJESTRACJI: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-globalna-szkola-razem...

Kontakt:

koordynatorka programu

Marta Jackowska-Uwadizu marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl