Klimatyczne Redakcje Szkolne, które działają w ramach programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!", mogą wziąć udział w spotkaniach z mentorem, który pomoże im sprecyzować temat materiału dziennikarskiego, wybrać odpowiednią formę, przygotować pytania do wywiadu i odpowie na wiele nurtujących młodzież pytań. 

Co obejmuje mentoring?

 • 3 spotkania online z profesjonalnym dziennikarzem (30 minut na każde spotkanie),
 • informację zwrotną dotyczącą materiału opracowanego przez młodzież.

Dlaczego warto? 

Dla wielu uczniów i uczennic udział w programie to pierwsze kroki w świecie dziennikarstwa. Pojawia się wiele pytań, wątpliwości i obaw. Dzięki pracy z mentorem, członkowie i członkinie redakcji będą mogli zadać pytania dotyczące tych wątpliwości i pokierować swoimi działaniami w taki sposób, aby osiągnąć założony na początku programu cel. 

Opinie o mentoringu:

 • To był bardzo ciekawy czas projektu. Mentor dużo nas wspierał z pracy nad tym, jaką formę ma przyjąć nasza gazetka. Poza tym bardzo ciekawie opowiadał mi o zawodzie dziennikarza, wskazując na różne aspekty tej pracy, w tym rzetelność prezentowanych informacji. Czytał ich wyniki badań, inspirował do tego, jak je najlepiej przedstawić czytelnikom. Moi uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się o spotkaniach z nim.
 • Mentor zawsze był bardzo dobrze przygotowany. Potrafił zachęcić uczniów do aktywności, zmotywować do działania.
 • Mentor nawiązał bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Odpowiadał na wszystkie pytania. Wiele wskazówek przydało się w opracowaniu pytań do wywiadu oraz prezentacji. Uczennice bardzo pozytywnie oceniły udział w warsztatach.
 • Niezwykły kontakt z młodzieżą, rozumienie ich potrzeb, fantastyczne podejście.
 • Przygotowanie osoby prowadzącej oceniam wysoko. Przed każdym spotkaniem mentor był na bieżąco z tym, co się u nas wydarzyło/napisało. Dawał konkretne wskazówki do pracy z tekstami. Proponował nam ciekawe rozwiązania, by usprawnić naszą pracę (Trello), profesjonalnie pomógł przy publikacji tekstów.

Jak zapisać redakcję do mentoringu?

Decyzję o udziale w mentoringu powinni podjąć członkowie i członkie redakcji. Po uzgodnieniu z młodzieżą chęci uczestniczenia w mentoringu, Opiekun lub Opiekunka zgłasza redakcję na warsztaty wypełniając formularz online. Zapisy zostaną otworzone 8 marca.

Redakcja zgłaszająca się do mentoringu musi posiadać uzupelnioną wizytówkę redakcji, którą mentor otrzyma przed pierwszym spotkaniem, aby poznać profil redakcji.

UWAGA!

W mentoringu może wziąć udział ograniczona liczba zespołów. O udziale w mentoringu decyduje kolejność zgłoszeń.

WARUNKI MENTORINGU:

 • Mentoring będzie się odbywał w formie zdalnej. Narzędzie do komunikacji wybierze Opiekun lub Opiekunka redakcji wraz z mentorem.
 • Do udziału w mentoringu będzie potrzebne łącze internetowe u wszystkich uczestników i uczestniczek.
 • Dobór daty i godziny spotkań będzie zależał od możliwości grupy i mentora. Zostanie on uzgodniony pomiędzy Opiekunem lub Opiekunką redakcji i mentorem.
 • Podczas mentoringu obowiązkowa jest obecność opiekuna lub opiekunki redakcji
 • Po mentoringu Opiekun lub Opiekunka redakcji zobowiązuje się do wypełnienia wirtualnej listy obecności w formie formularza, który zostanie przesłany przez koordynatorkę programu.

W razie wszelkich pytań, należy kontaktować się z koordynatorką, Asią Humką: joanna.humka@ceo.org.pl

UWAGA!

Opiekun lub Opiekunka ma obowiązek zapoznania uczniów i uczennic oraz prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku niepełnoletnich uczniów i uczennic) o zasadach uczestnictwa w wydarzeniach online organizowanych w ramach programu 1Planet4All - Razem dla klimatu zamieszczonych w Regulaminie wydarzeń online.

Załaczone Dokumenty: