Ogłaszamy konkurs dla młodzieży na scenariusz/storyboard filmu dla młodzieży, który będzie poruszał problem zmiany klimatu i motywował do działania na rzecz ochrony klimatu!

 

Konkurs jest realizowany w ramach projektu 1Planet4All - Razem dla klimatu!

 • Celem projektu jest budowanie świadomych klimatycznie społeczności, które znają zarówno realne zagrożenia związane ze zmianą klimatu, jak i możliwości działania na rzecz jego ochrony. Wiedza na temat  globalnych współzależności, przyczyn i konsekwencji zmiany klimatu to podstawa do budowania świadomości i umiejętności, które prowadzą do podejmowania działań skierowanych na ochronę naszej planety, w oparciu o takie wartości jak: solidarność, równość i sprawiedliwość.
 • Chcemy pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu. Do tego celu potrzebujemy wysokiej jakości informacji opartych o wiarygodne źródła, z których można czerpać rzetelną wiedzę na temat przyczyn i skutków zmiany klimatu. Młodzież może posiąść umiejętność rozróżniania fake-newsów od wiarygodnych wiadomości i tworzyć własne materiały dziennikarskie, które poruszają temat zmiany klimatu w sposób rzetelny, a tym samym prowadzić do szerzenia wiedzy i motywowania do działania swoich kolegów, koleżanki, rodziny, społeczności szkolne i lokalne.

Do wsparcia w tworzeniu takich materiałów chcemy zaprosić i WAS!

Macie pomysł na to, jak zachęcić innych do podjęcia działania na rzecz ochrony klimatu? A może wiecie, jak w prosty, ale rzetelny sposób przedstawić zawiłości tego zjawiska?  
Weźcie udział w konkursie na scenariusz lub storyboard, a my zrealizujemy filmik na podstawie najciekawszego pomysłu! 

Dla kogo konkurs?
Uczniowie i uczennice, a także zespoły uczniowskie z VII-VIII klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych pod opieką nauczyciela/nauczycielki.

Co trzeba zrobić?
Stworzyć scenariusz/storyboard filmu, który będzie odwoływał się do wartości, które są dla nas ważne. Zawieramy je w naszych przekazach. Film powinien nieść przesłanie odpowiadające poniższym przekazom:

 • Budujmy świadome klimatycznie społeczności, znające skutki i konsekwencje zmiany klimatu;
 • Działajmy wspólnie, solidarnie jako odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie, znające możliwości indywidualnego i zbiorowego działania;
 • Zmiana klimatu dotyczy wszystkich i dzieje się tu i teraz;
 • Podejmujmy lokalnych inicjatyw, które znają swoje możliwości i wpływają na zjawiska globalne;
 • Potrzebne nam rzetelne informacje dobrej jakości, aby szerzyć wiedzę o zmianie klimatu i świadomość możliwości działania;
 • Zamiast straszyć uczmy działać! Jak mówić i uczyć o zmianie klimatu, żeby motywować, a nie budzić apatię.

oraz przedstawiać jeden lub kilka z proponowanych tematów:

 • odpowiedzialne rzecznictwo/narracja/dziennikarstwo na rzecz klimatu; etyczna narracja i komunikacja zgodna z Kodeksem informowania o krajach globalnego Południa;
 • współzależności globalnej Północy i globalnego Południa w kontekście klimatu;
 • podnoszenie świadomości na temat złożoności zmian klimatycznych (związki przyczynowo-skutkowe i możliwe rozwiązania);
 • wzmacnianie zaangażowania młodych w długoterminowe akcje na rzecz klimatu;
 • tłumaczenie zjawiska greenwashingu;
 • lokalne zaangażowanie na rzecz klimatu składową globalnych efektów. Powiązanie lokalne-globalne;
 • promocja kultury alternatywnej (dla konsumenckiej) i wartości, czyli poczucia solidarności, bezpieczeństwa, rozwoju osobistego, połączenia z naturą; 
 • demonstracja możliwych zrównoważonych opcji stylu życia i sposobów zaangażowania, które promuje lokalne rynki, relacje międzyludzkie i wytrwałość.

 

UWAGA! Przy przygotowywaniu scenariusza lub storyboardu pamiętaj, że działania ekologiczne nie zawsze są jednoznaczne z klimatycznymi. Upewnij się, że dobrze operujesz pojęciami. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:

Zachęcamy też do zapoznania się z Przewodnikiem po kampaniach, który może zainspirować Was i pomóc znaleźć odpowiedni temat.

Cały przesłany projekt scenariuszowy lub storyboardowy ma mieć od 4 do 16 stron (Arial 12). Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest załączenie skanu zgodny przedstawiciela ustawowego Uczestnika/Uczestniczki na udział w konkursie.

Swój scenariusz/storyboard wraz z informacją o temacie, odbiorcy filmu, formie, przewidywanej długości (zał.2) należy przesłać do 7.12.2020 z pomocą Opiekuna/Opiekunki za pomocą formularza aplikacyjnego, który dostępny jest tutaj: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/konkurs-dla-mlodziezy-na-scenariu...

 

Czym jest scenariusz, a czym storyboard?

Scenariusz to dokument tekstowy, który zawiera dialogi, opis akcji, postaci, miejsc i czasu. Struktura jego podporządkowana jest sformalizowanym konwencjom, czyli tzw. formatowi scenariusza. 
Storyboard to scenorys, scenopis obrazkowy – seria obrazów i szkiców, będących wskazówkami przy filmowaniu dla reżyserów, scenografów, operatorów, aktorów i montażystów. 

Co czeka zwycięzców?
Na podstawie zwycięskiej pracy zostanie zrealizowany film przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, który będzie szeroko promowany wśród szkół i za pośrednictwem mediów społecznościowych. Autorzy i autorki scenariusza/storyboardu zostaną włączeni w proces konsultacji tworzonego materiału i zostaną wymienieni jako autorzy lub autorki scenariusza oraz otrzymają certyfikaty i podziękowania. 

Forma filmu:
Film ma mieć maksymalnie 4 minuty. 
Film może być animacją (różnego rodzaju) lub być bardziej zbliżony do formy dokumentalnej.
UWAGA! Jeśli zdecydujecie się na formę dokumentalną, pamiętajcie, żeby od razu pomyśleć o bohaterach, którzy mogą wystąpić. Czas realizacji filmów dokumentalnych będzie też zależał od sytuacji epidemicznej.
UWAGA! Nie będą brane pod uwagę filmy, które zawierają “odgrywanie” scenek przez aktorów.

Co będzie oceniane:

 • zgodność z przekazami projektu;
 • osadzenie w proponowanej tematyce;
 • pomysłowość, kreatywność, innowacyjność;
 • wykonalność projektu;
 • szczegółowość scenariusza/storyboardu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępny jest w załączniku. Jeśli nie znaleźli Państwo tam odpowiedzi na swoje pytania, pytania proszę kierować na weronika.rzezutka@ceo.org.pl