12 października 2020 r. ponad uczestniczki i uczestnicy programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!” wzięli udział w webinarium z Bartoszem Pawłowskim i Przemysławem Martyńskim z portalu Young Face.tv nt. współpracy redakcji szkolnych z dziennikarzami i dziennikarkami.

W trakcie webinarium prowadzący przybliżyli cel połączenia w programie edukacji klimatycznej i medialnej, wskazali na wartość, jaką jest krytyczne myślenie przy działaniach na rzecz ochrony klimatu. Podzielili się też swoim doświadczeniem ze współpracy z młodymi dziennikarzami i dziennikarkami, które nabyli w ramach prowadzonego przez siebie medium dla szkolnych redakcji. Nauczyciele i nauczycielki dowiedzieli się także więcej o możliwość współpracy redakcji z mentorem lub mentorką, poznali zasady towarzyszące tej działalności, swoją rolę w procesie mentoringu i korzyści płynące dla młodzieży.

 

 

Na czym polega współpraca redakcji szkolnej z mentorem/mentorką?

Uczniowie i uczennice stworzą reportaż na temat wybranego problemu w swojej lokalnej społeczności i tego, jak mieszkańcy i mieszkanki sobie z nim radzą: zbadają jego przyczyny i skutki, zasięgną opinii ekspertów, przedstawią zastosowane rozwiązania i zastanowią się, jakie są ich słabe i mocne strony. Dodatkową wartością materiału będzie umiejscowienie lokalnego problemu w globalnym kontekście - sprawdzenie, czy inne kraje lub kontynenty borykają się z podobnymi problemami, jaka jest ich skala i jakie prognozy na przyszłość. Materiał może zostać przygotowany przez uczniów i uczennice w dowolnej formie - tekstu, fotoreportażu z podpisami, wideo, w zależności od zainteresowań i umiejętności członków i członkiń redakcji.

W tym procesie uczniowie i uczennice mogą liczyć na wsparcie mentora i mentorki – doświadczonego dziennikarza lub dziennikarki, który zostanie przydzielony do grupy. Będą z nim konsultować swoje działania podczas trzech spotkań online, które odbędą się w ramach programu. Aby otrzymać wsparcie mentora lub mentorki redakcja wysyła wypełnioną wizytówkę redakcji z prośbą o przydzielenie mentora na adres: joanna.humka@ceo.org.pl do 20 października 2020.

 

  •  Pierwsze spotkanie redakcji z mentorem 
Młodzież konsultuje z mentorem, mentorką wybrany temat i formę materiału. Planuje działania na kolejne tygodnie.
 
  •  Drugie spotkanie redakcji z mentorem
Połowa listopada -  zostają omówione dotychczasowe postępy. Redakcja dostaje wskazówki od dziennikarza lub dziennikarki, jak dalej pracować nad materiałem. Obydwie strony omawiają, jak zostaną zaprezentowane dotychczasowe efekty pracy podczas Tygodnia Edukacji Globalnej i Nocy Dziennikarzy.
 
  •  Tydzień edukacji globalnej - trzeci tydzień listopada
Prezentacja projektu młodzieżowego podczas Nocy dziennikarzy. Młodzież prezentuje wyniki swojej pracy w szkole lub dla społeczności lokalnej. 
 
  •  Trzecie spotkanie mentorskie
W styczniu następuje trzecie  spotkanie online z dziennikarzem, na którym uczniowie i uczennice omawiają prawie gotowy materiał, dostają ewentualnie ostatnie uwagi, rozmawiają o tym, co się udało, co nie, co było trudne, a co wyszło bardzo dobrze. Do końca stycznia redakcje kończą swój materiał.
 
  • Informacja zwrotna
Dziennikarz-mentor  przygotowuje podsumowującą informację zwrotną dla swojej grupy o ich materiale dziennikarskim i współpracy.
 

Rola dziennikarza-mentora:
Wsparcie młodych dziennikarzy i dziennikarek w pracach nad materiałem dziennikarskim na wszystkich jego etapach. Mentor pomaga wybrać temat, doradza kolejne kroki w zbieraniu materiału, odpowiada na wątpliwości, które pojawiają się w trakcie pracy nad tekstem (jak przygotować się do wywiadu? jak znaleźć sojuszników? itd.). Ich zadaniem jest zadbanie o jakość materiału i rozwój kompetencji dziennikarskich uczniów i uczennic. Na koniec pracy przygotowuje informację zwrotną na temat pracy młodzieży, zawierającą zarówno ocenę materiału, jak i informację na temat współpracy z młodzieżą (co wg niego/niej poszło dobrze, nad czym grupa może jeszcze popracować i w jaki sposób).

 

Rola nauczyciela-nauczycielki:
Są uczestnikami programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!” i to oni otrzymują od CEO wszystkie materiały i informacje, które następnie przekazują młodzieży. Przeprowadzają w wybranej klasie (lub klasach) scenariusz bazowy, który ma na celu zmotywować młodzież do udziału w redakcji i pomagają w jej założeniu. Są opiekunami redakcji. Czuwają nad realizacją projektu młodzieżowego, nad formowaniem się grupy, pomagają uczniom i uczennicom w kwestiach organizacyjnych, których nie mieliby możliwości zrobić samemu. Mogą wspierać komunikację redakcji z władzami szkoły, np. w celu organizacji Nocy Dziennikarza. Czuwają nad relacjami w grupie, jeśli to konieczne pomagają rozwiązywać konflikty, motywują do działania i bezpośrednio doglądają postępu prac. Ich zadaniem jest nadzór i wsparcie grupy organizacyjnie, ale nie muszą czuwać nad jakością materiałów, pozwalają młodzieży na pracę własną. Ich zadaniem jest czuwanie nad rozwojem u uczniów i uczennic takich kompetencji jak umiejętność pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów, obowiązkowość. Nie wykonują pracy za uczniów.

 

Główne zasady pracy dziennikarze-mentora z uczniami i uczennicami:
1. Jakość materiału dziennikarskiego i produkt końcowy jest ważny, ale istotniejszy jest proces jego powstawania i umiejętności i kompetencje, które uczniowie i uczennice rozwijają w trakcie.
2. Nastawienie bardziej na motywację i docenianie niż na ocenianie.
3. Dziennikarz-mentor odbywa trzy spotkania online bezpośrednio z uczniami, ale w obecności nauczyciela i nauczycielki, którzy są na spotkaniu jedynie w roli obserwatora. Dialog jest prowadzony na linii mentor-uczniowie.
4. Dziennikarz-mentor, jeśli pozostaje w mailowym kontakcie z redakcjami, w kopii maili dodaje nauczyciela/nauczycielkę.