5 października 2020 r. ponad 120 uczestników i uczestniczek „1Planet4All - Razem dla klimatu!” wzięło udział w webinarium wprowadzającym do programu. 

Webinarium składało się z dwóch części. Pierwsza z nich była poświęcona zmianie klimatu i odbyła się w formie wykładu przeprowadzonego przez p. Annę Sierpińską związaną z portalem naukaoklimacie.pl. Edukatorka skupiła się na przyczynach i skutkach zmiany klimatu. Nacisk został położony na skutki, które możemy i będziemy mogli obserwować w Polsce. 
Podczas spotkania zostało poruszonych kilka tematów, które często pojawiają się w dyskusjach na temat klimatu.

Zmiana klimatu a plastik
Podczas spotkania zapytałyśmy uczestników i uczestniczki o działania, które ich zdaniem najbardziej wpływają na ochronę klimatu. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią było ograniczenie zużycia plastiku. Odpowiedź ta, wraz z segregacją odpadów, zajmuje czołowe miejsca we wszystkich badaniach związanych z ze zmianą klimatu.
Plastik rzeczywiście jest dużym problemem zarówno ekologicznym, jak i klimatycznym. Co istotne, nie samo zanieczyszczenie środowiska plastikiem jest największym problemem, ale produkcja oraz zagospodarowanie odpadami plastikowymi. Do powstania plastiku jest bowiem potrzebna ropa naftowa oraz wielka infrastruktura w postaci rafinerii i fabryki plastiku. Wiąże się to również z transportem na dalekie odległości. 


Fabryka polimerów w Antwerpii (zdjęcie Paul Teysen, źródło unsplash.com)

Warto pamiętać, że nawet posegregowane odpady nie gwarantują ochrony klimatu. W Unii Europejskiej aż 39% odpadów z tworzyw sztucznych podlega spalaniu, a kolejne 31% składowaniu. Jedynie 30% podlega recyklingowi (źródło: Parlament Europejski).

W kwestii plastiku i sprzątania świata zapraszamy do naszych materiałów:

Polecamy również artykuł Plastik a klimat p. Marcina Popkiewicza na portalu naukaoklimacie.pl

Zmiana klimatu a smog
Kolejnym zagadnieniem, które często pojawia się w debacie na temat zmiany klimatu, jest smog. Pani Anna Sierpińska nawiązała do niego w swoim wystąpieniu, a artykuł na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Źródła wykorzystane w prezentacji p. Anny Sierpińskiej:

 

Druga część webinarium dotyczyła programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!”. Koordynatorki programu, Marta Jackowska-Uwadizu i ja, Joanna Humka, omówiły:

Już w poniedziałek odbędzie się kolejne webinarium, poświęcone współpracy opiekunów i opiekunek klimatycznych redakcji szkolnych. Będzie to spotkanie z dwoma dziennikarzami, którzy będą wspierać mentorsko redakcje pod względem przygotowania materiału dziennikarskiego na temat zmiany klimatu.