Ze względu na interdyscyplinarność programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!", który łączy w sobie edukację klimatyczną i medialną, tworzymy go przy wsparciu ekspertów i ekspertek z różnych sektorów: edukacji szkolnej, nauki o klimacie oraz dziennikarstwa. Dzięki temu opracowane materiały oraz wsparcie, jakie otrzymają od nas nauczyciele, nauczycielki i młodzież, będą na najwyższym poziomie merytorycznym. W maju odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Doradczej, o czy możesz przeczytać tutaj.

W lipcu zaprosiłyśmy członków i członkinie Grupy na dwudniowe spotkanie, podczas którego mieliśmy okazję poznać się i rozpocząć prace nad materiałami do programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!". Wspólnie wzięliśmy udział w wykładzie o zmianie klimatu i warsztatach na temat wychowawczej roli szkoły, myślenia krytycznego w kontekście przekazów medialnych oraz języka, jakiego używają różne media i grupy aktywistyczne do komunikowania na jej temat. Aktywności te były wprowadzeniem do tematyki, którą będziemy zajmować się w ramach „1Planet4All - Razem dla klimatu!", a ich celem było przygotowanie członków i członkiń grupy do dyskusji o tym, jakie tematy i w jaki sposób powinny być realizowane w programie.

Drugiego dnia spotkania, wykorzystując wiedzę i inspiracje nabyte podczas warsztatów oraz doświadczenie osób z różnych sektorów, zaczęliśmy pracować nad materiałami dla nauczycieli, nauczycielek i młodzieży. Omówiliśmy sposób pracy szkolnych redakcji klimatycznych; pojawiły się również nowe pomysły na materiały, które mogą być przydatne dla uczestników i uczestniczek naszego programu. Materiały będą opracowywane przez członków i członkinie Grupy Doradczej, a dzięki różnorodności ich perspektyw będą one ciekawe, dostosowane do potrzeb odbiorców i odbiorczyń, a zarazem na najwyższym poziomie merytorycznym.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i uczestniczkom. Włączenie do pracy osób spoza sektora edukacji pozwala na świeże spojrzenie i zderzenie postaw i doświadczeń, co jest niezwykle istotne, kiedy mówimy o złożonym zjawisku zmiany klimatu i sposobie komunikowania na jej temat. To spotkanie umożliwiło nam spojrzeń na omawiane kwestie z nowej perspektywy i dało motywację do dalszej pracy.