Program "1Planet4All - Razem dla klimatu!" łączy w sobie edukację medialną, globalną i klimatyczną. Jego celem jest wyposażenie nauczycieli, nauczycielek i młodzieży w umiejętności, które pozwolą im w jak najlepszy i najbardziej rzetelny sposób informować o zmianie klimatu i konieczności podjęcia działań na rzecz jego ochrony. Aby przygotować jak najlepsze materiały edukacyjne w tym zakresie do współpracy w programie zaprosiłyśmy ekspertów i ekspertki z różnych sektorów: edukacji szkolnej, nauki o klimacie oraz dziennikarstwa.

W piątek 22 maja spotkałyśmy się z grupą nauczycieli, nauczycielek, naukowczyń i naukowców, dziennikarzy i dziennikarek oraz przedstawicielką Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, aby omówić cele programu oraz najważniejsze jego elementy. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o języku, którego używamy do komunikowania na temat zmiany klimatu, i o tematach, które warto podejmować w programie "1Planet4All - Razem dla klimatu!". Uczestnicy i uczestniczki pomogli nam w ocenie materiałów edukacyjnych przygotowanych w programie "Klimat to temat!" i podpowiedzieli wiele pomysłów na materiały do nowego programu. 

Już niedługo spotkamy się ponownie - tym razem w ośrodku CEO w Wildze, gdzie współpracujący z nami eksperci i ekspertki będą mieli okazję wziąć udział we wspólnych dyskusjach i  warsztatach, a także powrócić do tematów, które warto podejmować  w rozmowie z młodzieżą o zmianie klimatu.

Eksperci i ekspertki będą aktywnie uczestniczyć w "1Planet4All - Razem dla klimatu!", opracowując materiały edukacyjne, biorąc udział w wydarzeniach publicznych oraz prowadząc warsztaty dla młodzieży i webinary. Dzięki temu do nauczycieli i nauczycielek z całej Polski trafią materiały na najwyższym poziomie merytorycznym i metodologicznym.