Młodzież, która w ramach programu 1Planet4All - Razem dla klimatu! prowadzi Klimatyczną Redakcję Szkolną, może wziąć udział w oferowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej warsztatach online. Warsztaty poprowadzą eksperci i ekspertki CEO, a uczniowie i uczennice będą mogli wybrać jeden z tematów:

  • zmiana klimatu
  • krytyczne myślenie w kontekście przekazów medialnych na temat zmiany klimatu.

Warsztaty mają na celu dogłębniejsze zapoznanie członków i członkinie redakcji szkolnych z wybranym tematem, aby zwiększyć ich kompetencje w prowadzeniu działań w szkole. Dlatego też to sama młodzież ustala swoje potrzeby i na tej podstawie wybiera temat.

Po uzgodnieniu z młodzieżą chęci uczestniczenia w warsztacie, Opiekun lub Opiekunka zgłasza redakcję na warsztaty wypełniając formularz online. Zapisy zostaną otworzone 8 marca.

Warsztaty odbędą się w formie zdalnej. Członkowie i członkinie redakcji szkolnej połączą się z ekspertem lub ekspertką na dwie godziny zegarowe (120 minut), podczas których zdobęda nową wiedzę w formie praktycznych ćwiczeń zachecających do refleksji.

WARUNKI WARSZTATÓW:

  • Warsztaty będą organizowane od drugiej połowy marca do pierwszej połowy maja.
  • Do udziału w warsztatach będzie potrzebne łącze internetowe u wszystkich uczestników i uczestniczek warsztatów.
  • Dobór daty i godziny warsztatu będzie zależał od możliwości grupy i osoby prowadzącej warsztaty. Zostanie on uzgodniony pomiędzy Opiekunem lub Opiekunką redakcji i osobą prowadzącą warsztaty.
  • Podczas warsztatów obowiązkowa jest obecność opiekuna lub opiekunki redakcji
  • Po warsztacie Opiekun lub Opiekunka redakcji zobowiązuje się do wypełnienia wirtualnej listy obecności w formie formularza, który zostanie przesłany przez koordynatorkę programu.

UWAGA!

W warsztatach może wziąć udział ograniczona liczba zespołów. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

ZAPISY

W razie wszelkich pytań, należy kontaktować się z koordynatorką, Asią Humką: joanna.humka@ceo.org.pl

 

UWAGA!

Opiekun lub Opiekunka ma obowiązek zapoznania uczniów i uczennic oraz prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku niepełnoletnich uczniów i uczennic) o zasadach uczestnictwa w wydarzeniach online organizowanych w ramach programu 1Planet4All - Razem dla klimatu zamieszczonych w Regulaminie wydarzeń online.

 

Załaczone Dokumenty: