Klimatyczne redakcje szkolne działające w programie  „1Planet4All - Razem dla klimatu!" na przełomie paździerika i listopada wezmą udział w warsztatach online poprowadzonych przez ekspertów i ekspertki w trzech różnych dziedzinach:

  • projektów młodzieżowych,
  • zmiany klimatu,
  • krytycznego myślenia i dziennikarstwa.

Warsztaty mają na celu dogłębniejsze zapoznanie członkówi i członkinie redakcji szkolnych z wybranym tematem, aby zwiększyć ich kompetencje w prowadzeniu działań w szkole. Dlatego też to sama młodzież ustala swoje potrzeby i na tej podstawie wybiera temat.

Warsztaty odbędą się w formie zdalnej. Członkowie i członkinie klimatycznej redakcji szkolnej połączą się z ekspertem lub ekspertką na dwie godziny, podczas których zdobęda nową wiedzę w formie praktycznych ćwiczeń zachecających do refleksji.

 

Jesteś opiekunem lub opiekunką redakcji szkolnej w programie „1Planet4All - Razem dla klimatu!"? Checie wziąć udział w warsztatach? Napisz do koordynatorki programu Joanny Humki: joanna.humka@ceo.org.pl