1 marca 2021 r. członkowie i członkinie redakcji szkolnych, które uczestniczą w programie 1Planet4All - Razem dla klimatu!, wzięli udział w webinarium na temat zmiany klimatu poprowadzonym przez dr Aleksandrę Kardaś. Jego celem było pogłębienie wiedzy uczniów i uczennic na temat zmiany klimatu, która będzie stała w centrum zainteresowania młodych dziennikarzy i dziennikarek. Ich zadaniem jest bowiem odszukiwanie związków między globalnym zjawiskiem zmiany klimatu i ich lokalnym środowiskiem.

Webinarium skupiło się na przyczynach i skutkach zmiany klimatu, a młodzież mogła zadawać pytania, na które dr Kardaś odpowiedziała pod koniec spotkania. 

Z webinarium młodzież mogła dowiedzieć się:

  • czym jest zjawisko globalnego przegrzania,
  • jakie są główne przyczyny zmiany klimatu,
  • które kraje wmitują najwięcej, a które kraje mają największe emisje na mieszkańca,
  • czy człowiek może wymyślić urządzenie, które pochłonie gazy cieplarniane z atmosfery, i czy pozwoli nam to na dalsze emitowanie tych gazów,
  • czy ze wzgledu na zmianę klimatu zabraknie wody na świecie,
  • czy możemy oprzeć całą naszą działalność na energii odnawialnej,
  • co ma dziura ozonowa do zmiany klimatu.

Młodzież chętnie zadawała pytania dotyczące zmiany klimatu i przyszłości środowiska naturalnego. Wiele osób pytało o to, które państwo emituje największą ilość gazów cieplarnianych. Podana poniżej strona podaje, jakie są emisje poszczególne państwa, w tym również emisje na mieszkańca. Możemy się z niej dowiedzieć, że podczas gdy Chiny są obecnie największym emitentem gazów cieplarnianych na świecie, to ich emisje na mieszkańca są mniejsze niż w Polsce, a największymi emitentami pod tym względem są takie państwa jak Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Stany Zjednoczone.

Padło również pytanie o wpływ pandemii na zmianę klimatu. W zeszłym roku młodzież zapewne mogła usłyszeć, że dzięki wymuszonemu spowolnieniu gospodarki zmniejszyły się emisje, a to spowodowało, że zmiana klimatu zaczęła ustępować. Na ten temat polecamy materiał Marcina Popkiewicza, który wskazuje, że pandemia nie wpłynęła długofalowo na zmianę w trendach wzrostu emisji gazów cieplarnianych: Coraz więcej gazów cieprlarnianych w atmosferze. Można również zapoznać się z artykułem Piotra Florka Pandemia, klimat i klimatologia. Warto również zwrócić uwagę, że zmiana klimatu jest uznawana za jedną z przyczyn pandemii, ze względu na kurczenie się obszarów naturalnych i dewastacji bioróżnorodności zapewniającej balans w środowisku naturalnym.

Pojawiło się wiele innych pytań i mamy nadzieję, że uda nam się na nie odpowiedzieć w kolejnych wydarzeniach.

Przydatne linki, o których wspomniano podczas webinarium: