Celownik. Materiał dla szkolnych redakcji

To Celownik, który pomoże Twoim uczniom i uczennicom na ciągłą ewaluację swoich działań w projekcie młodzieżowym, który przeprowadzą w programie „1Planet4All - Razem dla klimatu!". Celownik, to mapa celów, które wyznaczy Wasza redkacja, ale też takich, które może sobie wyznaczyć każda osoba z redakcji.

Jak z niego korzystać?

1. Pokaż go grupie na pierwszym spotkaniu poświęconym pracy redakcji. Powiedz, że Celownik służy do pracy całej grupie, ale też każdy członek, członkini redakcji może tratować to narzędzie jako swoją osobistą mapę celów.

2. Zapowiedz, że to narzędzie, które pomoże grupie śledzić, wyznaczone cele. Warto mieć go przez cały czas trwania programu, aby zapisywać sobie kolejne etapy pracy i nie tracić z oczu celu głównego.

3. Po wyznaczeniu celów, zaproś grupę do wpisania ich do Celownika. Celownik możecie powiesić w klasie, w której się spotykacie. Indywidualne cele każdy może śledzić w domu.

Załączone Dokumenty: