Scenariusze bazowe programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!"

Scenariusze bazowe „1Planet4All - Razem dla klimatu!" to scenariusze zajęć, które uczestnicy i uczestniczki programu przeprowadzają dla młodzieży oraz członków i członkiń szkolnej redakcji na różnych etapach programu:

1. Scenariusze wprowadzające

Zajęcia wprowadzające przeprowadza się na początku projektu w szkole. Zajęcia takie można przeprowadzić dla całej klasy (lub kilku klas), np. w ramach godziny wychowawczej, lub dla grupy uczniów i uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie. Serdecznie zachęcamy do przeprowadzenia zajęć dla jak największej grupy, co pozwoli na zainteresowanie tematem zmiany klimatu więcej osób.

Celem zajęć jest zebranie grupki uczniów i uczennic, którzy będą chcieli założyć i prowadzić Klimatyczną Redakcję Szkolną. Jej zadaniem będzie znalezienie lokalnych skutków zmiany klimatu i przygotowanie na ten temat materiału dziennikarskiego, który trafi do szkolnej lub lokalnej społeczności. W ten sposób młodzież weźmie aktywny udział w upowszechnianiu wiedzy na temat zmiany klimatu i budowaniu świadomych tego problemu społeczności.

Dwa typy scenariusza - dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - pozwalają na dobranie odpowiedniego poziomu. 

Scenariusz dla szkół ponadpodstawowych:

 

Scenariusz dla szkół podstawowych:

 

2. Scenariusz na pierwsze spotkanie redakcji

Na pierwszym spotkaniu lub na pierwszych spotkaniach (scenariusz może być przeprowadzony na kilku spotkaniach, w zależności od dynamiki grupy) redakcja decyduje o swoim celu, określa, kto będzie odbiorcą materiału dziennikarskiego, i jakim tematem zajmą się członkowie i członkinie. Jest to obszerny scenariusz i proponujemy, aby przejść przez cały proces powoli i uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów i uczennic. 

 

3. Scenariusz na temat fałszywych informacji

Przygotowując własny materiał na temat zmiany klimatu, uczniowie i uczennice korzystają z informacji znalezionych w różnych źródłach, m.in. w Internecie. Ważne jest, aby umieć rozróżnić prawdziwe informacje od tych fałszywych. Dzięki scenariuszowi na zajęcia młodzież dowie się, na co zwracać uwagę, kiedy zapoznajemy się z informacjami i gdzie znaleźć wartościową wiedzę na temat zmiany klimatu.