Scenariusze bazowe w programie „1Planet4All - Razem dla klimatu!"

Dzięki scenariuszom wprowadzającym przeprowadzisz zajęcia, których celem będzie zapoznanie młodzieży z programem „1Planet4All - Razem dla klimatu!" i stworzenie grupy projektowej, która założy redakcję szkolną. 

Dwa typy scenariusza - dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - pozwalają na dobranie odpowiedniego poziomu. Nauczycieli i nauczycielki z klas VII-VIII zapraszamy do zapoznania się z obydwoma typami i wybranie tego, który uznają za odpowiedni dla swoich uczniów i uczennic. 

Scenariusz dla szkół ponadpodstawowych:

 

 

Scenariusz dla szkół podstawowych:

 

Zbiór dodatkowych przekazów medialnych do analizowania z uczniami i uczennicami podczas zajęć z wykorzystaniem scenariusza wprowadzającego.