Scenariusze wprowadzające do programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!"

Scenariusze wprowadzające do programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!" to scenariusze zajęć, które uczestnicy i uczestniczki programu przeprowadzają na początku projektu w szkole. Zajęcia takie można przeprowadzić dla całej klasy (lub kilku klas), np. w ramach godziny wychowawczej, lub dla grupy uczniów i uczennic zainteresowanych udziałem w projekcie. Serdecznie zachęcamy do przeprowadzenia zajęć dla jak największej grupy, co pozwoli na zainteresowanie tematem zmiany klimatu więcej osób :)

Celem zajęć jest zebranie grupki uczniów i uczennic, którzy będą chcieli założyć i prowadzić Klimatyczną Redakcję Szkolną. Jej zadaniem będzie znalezienie lokalnych skutków zmiany klimatu i przygotowanie na ten temat materiału dziennikarskiego, który trafi do szkolnej lub lokalnej społeczności. W ten sposób młodzież weźmie aktywny udział w upowszechnianiu wiedzy na temat zmiany klimatu i budowaniu świadomych tego problemu społeczności.

Dwa typy scenariusza - dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych - pozwalają na dobranie odpowiedniego poziomu. Nauczycieli i nauczycielki z klas VII-VIII zapraszamy do zapoznania się z obydwoma typami i wybranie tego, który uznają za odpowiedni dla swoich uczniów i uczennic. 

Scenariusz dla szkół ponadpodstawowych:

 

 

Scenariusz dla szkół podstawowych:

 

Zbiór dodatkowych przekazów medialnych do analizowania z uczniami i uczennicami podczas zajęć z wykorzystaniem scenariusza wprowadzającego.