Partnerzy i sponsorzy

  

 

Program „1Planet4All - Razem dla klimatu!" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i współfinansowany w ramach

polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

„1Planet4All - Razem dla klimatu!" jest częścią programu DEAR (ang. The European Commission's Development Education and Awareness Raising Programme, który wspiera projekty angażujące społeczeństwo Unii Europejskiej w globalne zagadnienia rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. 

Poprzez finansowanie programów takich jak „1Planet4All - Razem dla klimatu!"  DEAR promuje uniwersalne wartości, m.in: wolność, demokrację, praworządność oraz umożliwia obywatelom Europy wkład w globalny rozwój.

Program DEAR finansuje około 30 programów w krajach członkowskich UE. Projekty te przyczyniają się do zwiększenia zrozumienia i zaangażowania Europejczyków w kreowanie pozytywnych zmiany społecznych, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Działania DEAR wspierają również pracę UE na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Odwiedź stronę DEAR, aby dowiedzieć się więcej: www.dearprogramme.eu

 

PARTNERZY: