O programie

 

1Planet4All – Razem dla klimatu! to program, który łączy w sobie edukację globalną, ekologiczną i medialną.

Program realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w latach 2020-2023, we współpracy z organizacjami z jedenastu innych państw Unii Europejskiej.

Zmiana klimatu nie jest już zjawiskiem abstrakcyjnym, który dotyka odległe miejsca. Dzieje się ona tu i teraz.  Mamy wpływ na jej postępowanie i odczuwamy jej konsekwencje. Jesteśmy częścią świata opartego na współzależnościach, dlatego nie chcemy biernie czekać i zaczynamy działać razem.

Celem programu jest budowanie świadomych klimatycznie społeczności, które znają zarówno realne zagrożenia związane ze zmianą klimatu, jak i możliwości działania na rzecz jego ochrony. Zrozumienie globalnych współzależności i konsekwencji zmiany klimatu w różnych kontekstach ekonomiczno-społecznych i geograficznych ma stanowić motywację do podejmowania działań skierowanych na ochronę naszej planety, w oparciu o takie wartości jak: solidarność, równość i sprawiedliwość.

Chcemy pokazywać możliwości indywidualnego i zbiorowego działania na rzecz ochrony klimatu. Do tego celu potrzebujemy wysokiej jakości informacji opartych o wiarygodne źródła, z których młodzież czerpać będzie rzetelną wiedzę na temat przyczyn i skutków zmiany klimatu. Ponadto wyposażymy młodych ludzi w umiejętności rozróżniania fake-newsów od wiarygodnych wiadomości oraz tworzenia własnych materiałów medialnych, które poruszają temat zmiany klimatu w sposób rzetelny.

DLA KOGO PROJEKT?

Nasz projekt skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek, którzy mają kluczowy wpływ na kształtowanie młodych ludzi oraz uczniów i uczennic, którzy już wkrótce wezmą w swoje ręce odpowiedzialność za losy planety i społeczeństw jako politycy, dziennikarze, aktywiści, konsumenci i producenci. Jesteśmy przekonani, że jedynie poprzez wspólne zaangażowanie – młodzieży, pracowników i pracowniczek szkoły, mediów – jesteśmy w stanie zmienić naszą rzeczywistość i sprawić, żeby Ziemia naprawdę była dla wszystkich.

DZIAŁANIA:

Podejmiemy globalne wyzwanie związane ze zmianą klimatu oraz jej wpływem poprzez komunikację i podnoszenie świadomości oraz budowanie zdolności młodych Europejczyków do krytycznego i dogłębnego zrozumienia poruszanych problemów. Projekt 1Planet4All – Razem dla klimatu! nastawiony jest na długoterminowe i kompleksowe działania, wśród których znajdą się m.in.:

 kampania społeczna poświęcona zmianie klimatu –  ma ona zainspirować młode pokolenie i aktywnych liderów i liderki do pogłębiania wiedzy na temat zmiany klimatu, podnoszenia świadomości w swoich społecznościach  w tym zakresie i podejmowania aktywnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Promujemy poczucie indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za losy planety. Naszym przekazem jest to, że młodzi ludzie mają wyjątkową energię i wyobraźnię i mimo trudności, to właśnie wysiłki ruchów młodych ludzi wywarły ogromny wpływ na świadomość ekologiczną i to oni są motorem zmian;

edukacja medialna w kontekście zmiany klimatu – poprzez warsztaty, webinary, publikacje i spotkania z ekspertami będziemy wspierać powstawanie i pracę redakcji szkolnych, działalność młodych dziennikarzy na rzecz zrównoważonego rozwoju, uczyć o tym, jak skutecznie mówić o zmianie klimatu w duchu etyki i rzetelności dziennikarskiej;

filmy edukacyjne – przygotujemy materiały audiowizualne, które będą mogły być wykorzystywane przez nauczycieli oraz nauczycielki na zajęciach szkolnych lub przeznaczone do samodzielnego pogłębiania tematu zmiany klimatu;

praca z młodzieżą nad ich projektami – przez wszystkie nasze działania będziemy zachęcać uczniów i uczennice do tworzenia własnych projektów i materiałów dziennikarskich w skali krajowej i na poziomie swoich społeczności. Będziemy wspierać młodych w tym procesie i pomagać w promocji ich osiągnięć;

 wsparcie dla kadry pedagogicznej – wyposażymy nauczycieli i nauczycielki w umiejętności, wiedzę, przewodniki i scenariusze, które pozwolą im przeprowadzać w swoich szkołach projekty młodzieżowa i zajęcia w ramach podstawy programowej, które poruszają zagadnienia ochrony klimatu i motywują do działania w tym zakresie;

obozy i spotkania klimatyczne dla młodzieży – zaprosimy uczniów i uczennice do spotkania z rówieśnikami z innych krajów europejskich w celu nauki, inspiracji, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wspólnego opracowania strategii działania młodych na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju;

organizacja i udział w wydarzeniach publicznych – wykorzystamy naturalne miejsca i okazje spotkań młodych ludzi, aby dotrzeć do nich z informacjami, warsztatami na temat zmian klimatu, dać im szansę do spotkania z aktywistami i ekspertami w tej dziedzinie.

 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

I edycja programu 1Planet4All - Razem dla klimatu! rozpocznie się już we wrześniu 2020 r. Rekrutacja trwa do 14 września 2020!

ZGŁOŚ SIĘ DO PROGRAMU!

 

CHCECIE WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Śledźcie naszą stronę, zapiszcie się na Newsletter i bądźcie z nami na Facebooku! Będziemy tam informować o wszystkich nowościach, które dla Was szykujemy.

 

MASZ PYTANIA?

Koordynatorką I edycji programu „1Planet4All - Razem dla klimatu!" jest Joanna Humka. Wszystkich uczestników i uczestniczki oraz osoby zainteresowane programem mogą pisać na: joanna.humka@ceo.org.pl

 

 

 Koordynatorka programu międzynarodowego, Marta Jackowska-Uwadizu chętnie odpowie na wszystkie pytania związane z programemmarta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

 

 

 

 

 

 

Program „1Planet4All - Razem dla klimatu!" jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.