Uczniowie i uczennice zapoznają się z fragmentem opowiadania science-fiction o Brazylii i na jego podstawie ćwiczą nazywanie części mowy oraz określają kategorie gramatyczne poszczególnych wyrazów, a także piszą streszczenie i redagują notatkę w formie mapy myśli. Ćwiczenie można wykorzystać na lekcji powtórzeniowej przed egzaminem lub zadać w ramach pracy domowej.