Ćwiczenie ma na celu zobrazowanie uczniom i uczennicom danych statystycznych dotyczących dostępu do bezpiecznej wody i sanitariatów na świecie. Biorąc udział w zabawie, będą mieli szansę przypomnieć oraz utrwalić sobie wymowę różnego rodzaju liczebników.