Zajęcia wprowadzające do tematyki edukacji globalnej, podczas których młodzież zapozna się z podstawową terminologią (np. z pojęciami: globalna Północ, globalne Południe) oraz zrozumie znaczenie wody dla rozwoju cywilizacji. Uczniowie i uczennice dowiedzą się o najstarszych cywilizacjach wielkich rzek oraz ich spuściźnie. Będą doskonalić umiejętność pracy w grupie i posługiwania się mapami.