Scenariusz prezentuje zagadnienie konfliktów współczesnego świata w perspektywie zasobów naturalnych.

Młodzież dyskutuje o przyczynach konfliktów na świecie i zastanawia się jakie działania mogą prowadzić do ich rozwiązania.