Scenariusz zajęć "Gdy kończy się bioróżnorodność." powstał w programie "Zgodnie z Naturą". Bioróżnorodność potocznie rozumiana jest jako mnogość gatunków, form, cech, przystosowań i genów. Są miejsca na Ziemi, w których bioróżnorodność przybrała wręcz barokowy rozmach, są też takie, gdzie liczba gatunków, choć minimalna, to zaskakująca pod względem woli walki o przetrwanie. Aby podjąć dyskusję o roli bioróżnorodności w naszym życiu, musimy zastanowić się, co będzie, jeśli zostanie ona zubożona. Co się stanie, jeśli z puli gatunków, powiązań, genów wypadnie choćby jeden element? Czy fakt taki zawsze przechodzi bez echa? Czy też może się to skończyć lokalną albo globalną katastrofą? Również dla człowieka.