Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi scenariuszami, które powstały w ramach projektu "W świat z klasą" i są przeznaczone dla klas IV-VIII.  Dzięki scenariuszowi Katarzyny Mijakowskiej pt. "Rolnictwo intensywne a ekstensywne" uczniowie i uczennice ocenią wpływ rolnictwa na środowisko w krajach globalnej Północy i globalnego Południa oraz zastanowią się, jak wytłumaczyć różnice w świecie w sposobach gospodarowania ziemią. Hanna Habera proponuje przyjrzeć się różnorodności przyrodniczej na kontynencie afrykańskim, przełamując tym samym stereotypy w scenariuszu pt. "Różne oblicza kontynentu afrykanskiego". Scenariusz te polecamy do wykorzystania na zajęciach z okazji Dnia Ziemi 24 kwietnia. Zaś z okazji Światowego Dnia Wody 22 marca proponujemy scenariusz Marzenny Dąbrowskiej, który mierzy się z problemem cen wody na świecie. Podczas zajęć wykorzystujących scenariusz do matematyki "Ile kosztuje woda?" uczniowie i uczennice obliczają koszt wody, jaką zużywa czteroosobowa rodzina w Polsce, porównują koszty zużycia wody w różnych regionach w Polsce i w wybranych krajach na świecie, wymyślają sposoby na zmniejszenie zużycia wody, a także proponują przepisy dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi świata. 

Zachęcamy do testowania scenariuszy i przesyłania nam informacji zwrotnej w specjalnie przygotowanymym formularzu, który znajduje się TUTAJ.

Nieustannie polecamy też inne scenariusze, które mogą się przydać do poprowadzenia lekcji z okazji Dnia Wody lub Dnia Ziemi,  poświęcone kilku obszarom tematycznym:

Zrównoważony rozwój:

Żywność i rolnictwo:

Klimat:

Zasoby naturalne:

Bioróżnorodność: