Scenariusz jest poświęcony zagadnieniom ochrony bioróżnorodności na świecie. Uczula na niebezpieczeństwo środowiskowe związane z modą na posiadanie egzotycznych pamiątek: roślin lub wyrobów wykonanych z ich części. Uwrażliwia na los zagrożonych gatunków, wyjaśnia związek pomiędzy popytem na egzotyczne gatunki a ich zagładą. Lekcję najlepiej przeprowadzić w warunkach umożliwiających uczniom i uczennicom swobodny dostęp do Internetu (pracownia komputerowa, biblioteka, szkolne centrum multimedialne czy posiadane przez uczniów i uczennice telefony komórkowe lub tablety).