Scenariusz zajęć terenowych "Rolnictwo ekologiczne-zrówoważone czy intensywne" powstał w programie "Zgodnie z Naturą". Proponowane doświadczenie zobrazuje jedną z ważnych kwestii we współczesnym rolnictwie: problem osiągnięcia kompromisu pomiędzy intensyfikacją rolnictwa a fizjologicznymi możliwościami roślin. Obfite nawożenie lub nawadnianie w dobie rosnącego zapotrzebowania ludzkości na żywność paradoksalnie może przynieść ograniczenie jej produkcji. Niestety tak intensywne zabiegi wytwórcze zaburzają fizykochemiczne właściwości gleb i fizjologiczne możliwości roślin. Oznacza to, że rolnictwo musi stawić czoła problemowi przekroczenia możliwości gleby i roślin uprawnych. Jak jednak to sprawdzić? Jak zobrazować uczniom i uczennicom, dla których powyższe problemy mogą wydawać się abstrakcyjne? Oczywiście doświadczalnie!