W publikacji prezentujemy takie ujęcie zagadnienia, by ćwiczenia umożliwiały przekazanie wiedzy w skuteczny sposób i angażowały w działania uczniów i uczennice. Staraliśmy się, by materiały mogły być wykorzystane w szkole podstawowej (drugi etap edukacyjny), na lekcjach przyrody, wf-u i plastyki i w gimnazjum (trzeci etap edukacyjny) na lekcjach biologii oraz podczas zajęć z zakresu edukacji artystycznej. Na końcu publikacji znajdują się propozycje aktywności w terenie, dostosowane do wieku uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz gimnazjów. Zajęcia mogą być realizowane zarówno na wychowaniu fizycznym, godzinie wychowawczej, jak i na spacerze z dziećmi i młodzieżą.