Scenariusz zajęć terenowych "Trawnik różnorodności" powstał w programie "Zgodnie z Naturą". Nie ma na naszej planecie miejsca bez życia. Wszędzie przybiera ono fantastyczne kształty. Przedrostek „bio” wskazuje na związek z życiem, żywym organizmem, tak więc bioróżnorodność to po prostu wielorakość form organizmów żywych (roślin, zwierząt i grzybów). To nic innego jak wszystkie organizmy żywe na danym obszarze. Policzone i sklasyfikowane. Są takie miejsca na Ziemi, gdzie mieszka tylko kilkanaście gatunków zwierząt i roślin, ale bywają też takie, gdzie na jednym metrze kwadratowym żyje kilkanaście tysięcy różnych grzybów, roślin, owadów i zwierząt. Jeśli mówimy o bioróżnorodności ogrodu, myślimy o wszystkich mieszkających tu owadach, ptakach, myszach, ślimakach, żabach, rosnących tu chwastach i warzywach. Jeśli rozmawiamy o bioróżnorodności lasu –mówimy o wszystkim, co tam żyje, bez względu na to, czy jest to mały ślimak, czy też ogromna sosna.