Podczas lekcji uczniowie i uczennice zapoznają się ze strukturą ekosystemu, określą, jakie negatywne zmiany mogą wiązać się z wprowadzeniem gatunków obcych geograficznie.