Ćwiczenie „Wszystkie drogi prowadzą do lasu” pozwala zgłębić kwestię związku naszego stylu życia z lasami, jego produktami i terenami, na których niegdyś rósł las. W trakcie ćwiczenia młodzież może lepiej zrozumieć te związki, a także swoje miejsce w tym łańcuch zależności. Uświadomienie sobie ich istnienia to pierwszy krok do pozytywnego wpłynięcia na tę sytuację, a w podsumowaniu ćwiczenia grupa zastanawia się nad konkretnymi aktywnościami, które można podjąć w tym kierunku.

Cel ćwiczenia: Ćwiczenie ma na celu uświadomienie młodzieży, jak wiele przedmiotów codziennego użytku znajduje swój początek w lesie lub na terenach, które niegdyś były lasem oraz wzbudzenie refleksji na temat zakresu naszej konsumpcji na stan lasów w Polsce i na świecie.

Załaczone Dokumenty: