Młodzież zapoznaje się z zagadnieniem wycinania lasów na świecie i uzmysławia sobie wpływ wylesiania na stan lokalnego i globalnego środowiska naturalnego. Wprowadzając I okres warunkowy można jasno pokazać te zależności.