Prowadzimy rekrutację do kolejnej edycji programu "Weź oddech". Tym razem zapraszamy nauczcyieli i grupy uczniów z Warszawy i Białegostoku.

 

#edukacja ekologiczna, #czyste powietrze, #projekty uczniowskie
VII klasy szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe
Okres trwania projektu: I semestr 2017/18
zgłoszenia: nauczyciele z grupami uczniów
Rekrutacja do 10.09.2017 r.

“Weź oddech” to semestralny program edukacji ekologicznej i aktywności społecznej promujący ochronę czystości powietrza i zaangażowania obywatelskiego na jego rzecz. Poszczególne części programu dają wsparcie nauczycielom w pracy z uczniami w tym obszarze oraz uczniom w realizowaniu projektów na rzecz przeciwdziałania smogowi w naszym mieście.

- 6-godzinne szkolenie dla nauczycieli nt. ochrony czystości powietrza i metod pracy z młodzieżą w tym temacie;
- Lekcje nt. niskiej emisji poprowadzone przez nauczycieli na podstawie dostarczonych scenariuszy i materiałów CEO;
- Projekty uczniowskie w formie kampanii edukacyjno-informacyjnych;
- Materiały on-line dla uczniów w formie kursu internetowego wspierające w prowadzeniu projektu uczniowskiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu warszawskiego: wezoddech.ceo.org.pl

 

Szczegółowe informacje na temat projektu białostockiego: wezoddech.ceo.org.pl

 

  

Dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku