Definicja edukacji ekologicznej

Edukacja ekologiczna (element edukacji środowiskowej) to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej (Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., "Ochrona środowiska przyrodniczego", Warszawa 2008). Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną (za: Wikipedia).

Centrum Edukacji Obywatelskiej realizuje programy skierowane bezpośrednio do uczniów oraz wspierające szkoły i konkretncyh nauczycieli we wdrażaniu edukacji ekologicznej w środowisku szkolnych na wszystkich etapach edukacyjnych. W ramach naszych działań podejmujemy tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju:

  • czyste powietrze,
  • energia,
  • klimat,
  • las,
  • różnorodność biologiczna,
  • transport,
  • woda.