Zależy Ci na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień?
Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej?
Chcesz zachęcać młodzież do zmiany nawyków i wzmacniać proekologiczne postawy?

 „Europa o klimacie” to seria spotkań organizowana w ramach programu Ekologiczna szkoła, dla nauczycieli i nauczycielek, która pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Chcemy wesprzeć rozwój wiedzy oraz postaw uczniów i uczennic, wzmocnić wiarę we własne możliwości, wzbudzić ich zainteresowanie środowiskiem naturalnym oraz aktualnymi wyzwaniami środowiskowymi, odpowiedzialność i poczucie sprawczości – a to wszystko za pomocą ciekawych i angażujących metod pracy. Przekonaj się, czy Twoja szkoła może być bardziej ekologiczna!
 
KLUCZOWE TEMATY

 • Klimat,
 • Zrównoważone budownictwo i transport,
 • Gospodarka  Obiegu Zamkniętego,
 • Zanieczyszczenia środowiska.

DLACZEGO EUROPA (MÓWI) O KLIMACIE?
Świat w którym żyjemy zmienia się dynamicznie. Obecnie mierzymy się – lokalnie i globalnie – z różnorodnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej to jedne z poważniejszych zagrożeń dla świata przyrody, którego jesteśmy częścią. Wyzwania te stanowią tematy rozmów na najwyższych szczeblach, są też przyczyną planowanych zmian gospodarczych i społecznych. Młodzież styka się z tematami utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w prasie, Internecie i telewizji, choć często nie posiada pewnej wiedzy, aby móc weryfikować informacje przekazywane przez różne źródła. Poprzez serię spotkań „Europa o klimacie” chcemy:

 • Dostarczyć rzetelnej wiedzy na temat zagadnień związanych ze zmianą klimatu i rozwiązań wdrażanych na poziomie Unii Europejskiej, Wesprzeć szkoły w poruszaniu tych ważnych i aktualnych, istotnych z poziomu obywatela i obywatelki tematów,
 • Wzmocnić więź uczniów i uczennic z przyrodą, by mieli motywację do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów związanych z ochroną środowiska,
 • Wspólnie zastanowić się, co możemy zrobić dla środowiska i klimatu indywidualnie, jako szkoła i jako Unia Europejska.

W programie powiemy o aktualnej strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki – Europejski Zielony Ład. Nowy plan działania ma na celu stworzenie i wdrożenie innego modelu rozwoju gospodarczego, który nie będzie pogłębiał ubożenia środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Proponowana w strategii transformacja, sprzyja włączeniu społecznemu, rozwojowi edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata dla ludzi i przyrody.
 
DLA KOGO SPOTKANIA?
Dla wszystkich, którym zależy na włączaniu aktualnych tematów do zajęć w szkole. To seria spotkań dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy IV-VII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę na temat środowiska naturalnego uczniów i uczennic i ich proekologiczne postawy. Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! Serdecznie zapraszamy do programów zespoły nauczycielskie, jaki i pojedynczych nauczycieli i nauczycielki.
 
JAK BĘDZIEMY DZIAŁAĆ?
Seria spotkań „Europa o klimacie” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne – spotkania, materiały, różnorodne metody i formy pracy, poprzez:

 • Webinarium wprowadzające - wprowadzenie merytoryczne i metodyczne do zagadnień poruszanych w materiałach oferowanych w programie oraz praktyczne wskazówki dotyczące pracy z uczniami.
 • 3 warsztaty on-line stanowiące zaproszenie do wzmocnienia kompetencji w realizowaniu zajęć lekcyjnych lub wydarzeń szkolnych dotyczących ww. tematyki.
 • komplet oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych w formie zadań interdyscyplinarnych, które dotyczą Klimatu, zrównoważonego budownictwa i transportu, Gospodarki Obiegu Zamkniętego i zanieczyszczenia środowiska – na przedmioty: geografia, matematyka, język polski i godzina wychowawcza.
 • Możliwość poznania innych nauczycieli i nauczycielek o podobnych zainteresowaniach.
 • Możliwość zapewnienia swoim uczniom i uczennicom wiele ciekawych i wartościowych doświadczeń szkolnych!

FESTIWAL INTERNETOWY W RAMACH TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ - lISTOPAD 2021
Istotnym elementem spotkań będzie Festiwal internetowy z okazji corocznie odbywającego się Tygodnia Edukacji Globalnej – inicjowanego przez Centrum Północ-Południe Rady Europy. W tygodniu 15-21 listopada zorganizujemy festiwal internetowy, w ramach którego przyjrzymy się istotnym wyzwaniom globalnym m.in.. zmianie klimatu i zagrożeniom różnorodności biologicznej. Wydarzenie kierowane do młodzieży będzie stanowiło integralną część serii spotkań kierowanej do nauczycieli i nauczycielek. Celem Festiwalu będzie utrwalenie wiedzy na temat kluczowych tematów w serii spotkań oraz zaproszenie do wspólnej refleksji na temat tego jak szkoła może włączać się w rozwiązywanie globalnych wyzwań.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Na wszystkie wydarzenia obowiązują osobne zapisy. Nasi uczestnicy i uczestniczki mogą samodzielnie zdecydować o poziomie swojego zaangażowania w realizację programu. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w webinarium wprowadzającym i we wszystkich trzech warsztatach otrzymają zaświadczenia o ukończeniu programu dokształcania. Webinarium wprowadzające odbędzie się 7 października i otworzy serię spotkań „Europa o klimacie”. Seria warsztatów on-line rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. Warsztaty będą trwały ok. 2 godziny, na platformie ZOOM, co dwa tygodnie.

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE Webinarium wprowadzające Europa o klimacie - Szkoła na rzecz środowiska"

Spotkanie będzie wprowadzało w tematykę zmiany klimatu w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, edukację ekologiczną, naszym uczestnikom i uczestniczkom dostarczymy również inspiracji dotyczących tego jak angażować całą szkołę w działania na rzeczy przyrody i klimatu! Serdecznie zapraszamy! Nabór zgłoszeń rozpoczynamy 14 września 2021 roku poprzez formularz zgłoszeniowy

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona. Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
TERMIN: od 07 października 2021 do 15 grudnia 2021
KONTAKT: justyna.zamojda@ceo.org.pl
 
Seria spotkań  „Europa o klimacie", organizowana w ramach programu Ekologiczna szkoła, jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.