Nauczycielki i nauczyciele przedmiotowi oraz wychowawczynie i wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych! 
Zależy Ci na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień oraz wyzwań ekologicznych? 
Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej?
Chcesz zachęcać młodzież do zmiany nawyków i wzmacniać proekologiczne postawy?

 

Dla kogo? 
Program Ekologiczna szkoła skierowany jest do nauczycieli i nauczycielek przedmiotów przyrodniczych (m.in. biologia, geografia, przyroda) oraz osób odpowiedzialnych za wychowanie (m.in. wychowawców i wychowawczyń klas oraz bibliotekarek i bibliotekarzy), w szkołach podstawowych, w klasach IV-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę na temat środowiska naturalnego uczniów i uczennic i ich proekologiczne postawy. Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! W programie będziemy zachęcali do nawiązywania współpracy z innymi nauczycielkami i nauczycielami (np. uczącymi języka polskiego lub matematyki).

Program jest realizowany w okresie: 13.09.2021 - 30.06.2022. 

Dlaczego Ekologiczna szkoła?
Program “Ekologiczna szkoła” wprowadza w koncepcję edukacji ekologicznej, która: 

 • Wyjaśnia zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i kulturą; kształtuje świadomość i zainteresowanie tymi zależnościami. 
 • Pokazuje znaczenie środowiska naturalnego i ukazywanie złożoności ekosystemu, w którym człowiek stanowi równoważną część. 
 • Wyjaśnia zjawiska przyrodnicze na przykładzie rzeczywistych procesów i obiektów, na zajęciach w terenie. 
 • Zachęca do działania, pokazywanie wartości działań indywidualnych i współpracy na rzecz środowiska naturalnego.
 • Rozwija wiedzę, umiejętności i postawy oraz kompetencje kluczowych młodzieży. Edukacja ekologiczna realizowana w ramach naszego programu nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, jej wartość tkwi we wspieraniu rozwoju ucznia i uczennicy.

Uczestniczki i uczestnicy projektu:

 • wezmą aktywny udział w kursie internetowym i webinarze wprowadzającym (otrzymają pakiet wprowadzający do programu),
 • przeprowadzą minimum 5 spotkań dla swojej klasy, a w II semestrze zrekrutują młodzieżową grupę projektową,
 • przeprowadzą z młodzieżową grupa projektową Ekologiczny projekt młodzieżowy.

Naszym uczestnikom i uczestniczkom oferujemy:

 • Kurs internetowy wprowadzający do edukacji ekologicznej wraz z kompletem materiałów edukacyjnych umożliwiających przeprowadzenie angażujących spotkań dla młodzieży (scenariusze lekcji, prezentacje, gry, karty pracy),
 • Festiwale internetowe dla młodzieży zrzeszające grupy projektowe z całej Polski,  z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej i Dnia Ziemi,
 • Możliwość uczestnictwa w webinarach i spotkaniach organizowanych przez obszar programowy Odpowiadaj na globalne wyzwania:
  • Webinarium przygotowującym nauczycieli do szkolnych obchodów europejskiego święta Tydzień Edukacji Globalnej (listopada 2021 r.).
  • Webinarium przygotowującym do podsumowania projektów młodzieżowych (maj 2022 r.).
  • Podsumowaniu projektów młodzieżowych realizowanych w ramach programu “Ekologiczna szkoła” podczas Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych Centrum Edukacji Obywatelskiej (czerwiec 2022 r.).
 • Uczestnictwo grup projektowych w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych (czerwiec 2022).

Edukacja ekologiczna, którą realizujemy w szkołach kładzie nacisk na praktykę (poszukiwanie i próby wdrażania rozwiązań konkretnych wyzwań środowiskowych) oraz kształtuje postawy wrażliwości, uważności i empatii poprzez budowanie więzi z przyrodą, uczy stawiania pytań i rzetelnego poszukiwania wiedzy, weryfikowania i analizowania informacji oraz ich źródeł.  

 

OBECNIE PRZYJĘLIŚMY DO PROGRAMU 325 OSÓB -  DZIĘKUJEMY ZA ZGŁOSZENIA I ZAINTERESOWANIE

Nabór do programu Ekologiczna szkoła w charakterze uczetnika/czki oraz wolnego słuchacza, na dzień dzisiejszy, zostaje zamknięty.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

KONTAKTJustyna Zamojda: justyna.zamojda@ceo.org.pl

tel. 22 825 05 50 wew. 234 - we wtorki i piątki