Wraz z końcem marca zakończyliśmy program edukacji ekologicznej „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” zrealizowany we współpracy Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Program stanowił zaproszenie dla szkół do poznania wybranych wyzwań środowiskowych i ekologicznych w perspektywie europejskiej, z uwzględnieniem postanowień zaprezentowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.
 
Pośród celów programu pojawiły się:
 • Upowszechnienie wiedzy o wybranych zagadnieniach poruszanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (m.in. dot. energii, różnorodności biologicznej i konsumpcji) wśród nauczycieli i nauczycielek oraz uczniów i uczennic szkół podstawowych (w klasach IV-VI oraz VII-VIII).
 • Przygotowanie nauczycieli i nauczycielek szkół podstawowych uczących w klasach IV-VI oraz VII-VIII do prowadzenia ciekawych zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w perspektywie europejskiej, wzmacniających treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
 • Pobudzenie wśród uczniów i uczennic klas IV-VIII zainteresowania kwestiami środowiskowymi, podniesienie zaangażowania i wzmocnienie poczucia wpływu na otaczającą ich rzeczywistość.
W Programie oferowaliśmy uczestnikom i uczestniczkom:
 1. Serię czterech spotkań online, 
 2. Publikację „Zielony ład w szkole. Jak i dlaczego warto realizować edukację ekologiczną w szkole podstawowej”,
 3. Wiosenny Festiwal Internetowy. 
Do udziału w programie zgłosiło się 250 nauczycielek i nauczycieli z całej Polski, którzy sami projektowali swoją ścieżkę w programie wybierając wydarzenia, w których chcą wziąć udział. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie wraz z odniesieniami do materiałów i narzędzi z których można korzystać również po zakończeniu programu, do czego serdecznie zachęcamy!
 
1. Seria spotkań online
W ramach programu uczestnicy i uczestniczki mieli okazję spotykać się wirtualnie w celu wzmocnienia wiedzy i wymiany doświadczeń. W każdym spotkaniu uczestniczyło od 60 do 140 osób. W ramach webinarium wprowadzającego przyjrzeliśmy się między innymi strategii Europejski Zielony Ład. W ramach serii warsztatów online skupiliśmy się na trzech wybranych zagadnieniach będących częścią strategii: różnorodność biologiczna, konsumpcja i energia. Każde spotkanie składało się z części dotyczącej koncepcji edukacji ekologicznej oraz części warsztatowej, połączonej z wymianą doświadczeń i pomysłów na realizację omawianych zagadnień, w ramach edukacji ekologicznej, w szkole. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem każdego ze spotkań, w których znajdują się najważniejsze informacje oraz przydatne materiały dodatkowe:
 
                                        
 
Częścią spotkań on-line był również współtworzony z uczestnikami i uczestniczkami Padlet, na który zapraszamy: EUROPA O KLIMACIE.
 
2. Materiały edukacyjne
W ramach programu powstała publikacja „Zielony ład w szkole”. Składa się ona z przewodnika merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli i nauczycielek, który przedstawia sposoby i zalety włączania edukacji ekologicznej na zajęciach i, wprowadza merytorycznie do tematów poruszanych w programie oraz z kompletu oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych w formie zadań interdyscyplinarnych, które dotyczą różnorodności biologicznej, konsumpcji i czystej energii – na przedmioty: geografia, matematyka, język polski i godzina wychowawcza. Wszystkie materiały, wraz z załącznikami dostępne są online. Zachęcamy do ich wykorzystywania:
 
                                          
 
3. Wiosenny Festiwal Internetowy
Wiosenny Festiwal Internetowy odbył się 23 marca 2021 i był okazją do wirtualnego spotkania z 560 uczniami i uczennicami, by wspólnie świętować początek wiosny. Festiwal odbywał się w atmosferze współpracy i wspólnej zabawy. Głównym celem młodych uczestników i uczestniczek było zastanowienie się, jak w obecnej sytuacji możemy działać na rzecz przyrody, klimatu i bardziej zrównoważonego świata! Zachęcaliśmy młodzież do refleksji, która pozwala lepiej zrozumieć świat, w jakim żyjemy, oraz działań, które sprawią, że zaczniemy razem zmieniać go na lepszy dla nas wszystkich. Zadania festiwalowe dotyczyły klimatu i współzależności oraz różnorodności biologicznej, konsumpcji żywności i energii. Wszystkie zadania, jak i materiały wspierające kontynuowanie pracy z festiwalowymi zagadnieniami, dostępne są online, zachęcamy do zapoznania się z materiałem.
 
 
 
Program „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników i uczestniczek. Dla nas, jako organizatorów program był niezwykłą okazją do podjęcia współpracy i dialogu z nauczycielkami i nauczycielami, którzy z pasją nauczają o zagadnieniach środowiskowych. Nasi uczestnicy i uczestniczki oprócz uczestnictwa w programie dzielili się z nami swoim doświadczeniem i opiniami za co serdecznie dziękujemy.  Poniżej przedstawiamy kilka opinii o programie:
 
Co Pani/Pana zdaniem stanowiło największą wartość programu? 
 • „Duża dawka wiedzy, materiały i nowe narzędzia dydaktyczne do pracy, możliwość wymiany doświadczeń , dobrych praktyk między nauczycielami , możliwość konsultacji, zadawania pytań.”
 • „Cała wiedza merytoryczna, jaką zdobyłam oraz możliwość czerpania z wielu ciekawych pomysłów na realizację tych zagadnień z uczniami.”
 • „Bardzo dobrze przygotowane materiały dotyczące edukacji ekologicznej”
 • „Wymiana doświadczeń między nauczycielami, dzięki czemu pojawiły się nowe pomysły na realizację zajęć, nowe projekty.”
 • „Poszerzyłam wiedzę na temat bioróżnorodności, zdrowej żywności oraz czystej energii, a także poznałam ciekawe metody jej przekazywania młodym ludziom. Poznałam nowe narzędzia TIK, inspirujące strony internetowe, a także osoby zajmujące się ekologią i edukacją ekologiczną w szkole. Wiem, w razie potrzeby, do kogo mogę się zwrócić.”
 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.