W dniu 28 stycznia oficjalnie rozpoczęliśmy program „Odpowiadaj na globalne wyzwania - Europa o klimacie". Celem spotkania było wprowadzenie:

  • w tematykę i strukturę programu,
  • koncepcję edukacji ekologicznej oraz inspirację do działań w szkole,
  • do oferowanych w programie materiałów.

Istotnym tematem przewodnim spotkania, jak i programu „Europa o klimacie" jest nowa strategia Unii Europejskiej Europejski Zielony Ład. Jest to strategia działania na rzecz zrównoważonej gospodarki i odpowiedź na postępującą zmianę klimatu oraz utratę różnorodności biologicznej. Nowy plan działania ma na celu stworzenie i wdrożenie innego modelu rozwoju gospodarczego, który nie będzie pogłębiał dewastacji środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Proponowana w strategii transformacja, sprzyja włączeniu społecznemu, rozwoju edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata dla ludzi i przyrody. W cyklu warsztatów on-line oraz materiałach edukacyjnych przygotowywanych w ramach programu skupimy się na trzech tematach będących cześcią strategii:

Program jest okazją do zapoznania się z nowymi planami Unii Europejskiej i włączenia na zajęciach zagadnień kluczowych z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej oraz zmiany klimatu. Będziemy proponowali materiały edukacyjne w formie zadań interdyscyplinarnych, zapraszające do międzyprzedmiotowej pracy w szkole i współpracy. Przygotujemy również przewodnik Zielony ład w szkole. Jak i dlaczego warto realizować edukację ekologiczną w szkole podstawowej, który zbiera najważniejsze informacje na temat edukacji ekologicznej oraz zagadnień poruszanych w programie.

Elementem spotkania, który cieszył się dużym zainteersowaniem były wystąpienia nauczycielek, które realizują na swoich zajęciach elementy edukacji ekologicznej. Zainteresowanych inspirującymi przykładami, zapraszamy do obejrzenia spotkania na naszym profilu, na Facebook'u oraz zapoznania się z prezentacją ze spotkania.

 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.

 
 
 
 
 
 
Załaczone Dokumenty: