Kontakt

 
 

 

Justyna Zamojda - koordynatorka programu "Odpowiadaj na globalne wyzwania - Europa o klimacie"
tel. (022) 825 05 50 wew. 234
e-mail: justyna.zamojda@ceo.org.pl

 

Adres do korespondencji:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel. /fax. 22 622 32 39 lub 22 875 85 40
e-mail: ceo@ceo.org.pl

 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.