CO OZNACZA PRĄD I ENERGIA PRZYSZŁOŚCI - ZADANIE INTERDYSCYPLINARNE NR 5 - KLASY IV-VI

 
Zadanie interdyscyplinarne składa się z aktywności wprowadzającej, objaśniającej cel zadania oraz czterech aktywności przeznaczonych na cztery przedmioty (geografia, matematyka, język polski, godzina wychowawcza)  mających na celu wspólne znalezienie odpowiedzi na pytanie: Co oznacza prąd i energia przyszłości? Odpowiedź na pytanie kluczowe wprowadzi uczniów i uczennice w zagadnienia związane z wyzwaniami i rozwiązaniami dotyczącymi sposobów pozyskiwania i użytkowania energii w kontekście nowej strategii Unii Europejskiej: Europejski Zielony Ład.
 
Cele zadania w języku ucznia/uczennicy
  • dowiem się, jak produkcja energii wpływa na środowisko naturalne,
  • dowiem się, dlaczego należy zmienić obecny sposób produkcji i wykorzystania energii,
  • dowiem się, jakie są korzyści i wyzwania związane z produkcją czystej energii, na przykładzie energii słonecznej,
  • dowiem się, jakie plany dotyczące czystej energii prezentuje Europejski Zielony Ład.
Kryteria sukcesu w języku ucznia/uczennicy
  • wyjaśniam wpływ produkcji energii z nieodnawialnych źródeł na środowisko i człowieka,
  • wymieniam zalety i możliwości pozyskiwania energii ze słońca,
  • obliczam wysokość zużycia energii w gospodarstwie domowym oraz jego koszt,
  • wymieniam cechy energii przyszłości, przyjaznej dla środowiska i ludzi,
  • wyjaśniam czym jest efektywność energetyczna i dlaczego jest ważna,
  • wyjaśniam, jaki jest cel strategii Europejski Zielony Ład dotyczący czystej energii.
 

 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.