CO TO JEST DOBRA ŻYWNOŚĆ? - ZADANIE INTERDYSCYPLINARNE NR 3 - KLASY IV-VI

 

Zadanie interdyscyplinarne składa się z aktywności wprowadzającej objaśniającej cel zadania oraz czterech aktywności przeznaczonych na pięć przedmiotów (przyroda/geografia, matematyka, język polski, godzina wychowawcza) mających na celu wspólne odnalezienie odpowiedzi na pytanie: Co to jest dobra żywność? Odpowiedź na pytanie kluczowe wprowadzi uczniów i uczennice w zagadnienia związane z konsumpcją i nowym planiem Unii Europejskiej na sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku systemu żywnościowy w Polsce i Europie.

Cele zadania w języku ucznia/uczennicy:

  • potrafię wyjaśnić znaczenie pszczoły dla człowieka
  • dowiesz się, z jakich krajów pochodzą wybrane produkty spożywcze
  • określisz wpływ transportu żywności na środowisko przyrodnicze
  • opiszesz żywność lokalną jako dobrą dla zdrowia i środowiska
  • określisz koszt środowiskowy poszczególnych produktów spożywczych i go porównasz

Kryteria sukcesu w języku ucznia/uczennicy:

  • określam cechy bohaterki wiersza - pszczoły
  • znajdę na mapie świata, kraj pochodzenia wybranych produktów spożywczych
  • wymienię minimum dwa przykłady wpływu transportu żywności na środowisko przyrodnicze
  • wykażę,  że  żywność lokalna jest dobra dla zdrowia i  środowiska
  • Porównam różne produkty spożywcze ze względu na ich ślad środowiskowy i klimatyczny

 

 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.