CO TO JEST DOBRA ŻYWNOŚĆ? - ZADANIE INTERDYSCYPLINARNE NR 4 - KLASY VII-VIII

 

Zadanie interdyscyplinarne składa się z aktywności wprowadzającej objaśniającej cel zadania oraz czterech aktywności przeznaczonych na cztery przedmiot (geografia, matematyka, język polski, godzina wychowawcza) mających na celu wspólne odnalezienie odpowiedzi na pytanie: Co to jest dobra żywność? Odpowiedź na pytanie kluczowe wprowadzi uczniów i uczennice w zagadnienia związane z konsumpcją i nowym planem Unii Europejskiej na sprawiedliwy, zdrowy i przyjazny środowisku system żywnościowy w Polsce i Europie. 

Cele zadania w języku ucznia/uczennicy

  • dowiem się jaki wpływ ma produkcja żywności na środowisko przyrodnicze,
  • dowiem się jaki dlaczego wybór żywności ekologicznej i lokalnej jest korzystniejszy dla środowiska,
  • poznam cele i założenia strategii „od pola do stołu”, dotyczącej produkcji żywności.

Kryteria sukcesu w języku ucznia/uczennicy

  • potrafię określić pochodzenie produktów spożywczych (kraj pochodzenia, żywność ekologiczna),
  • wymienię minimum trzy cechy żywności ekologicznej,
  • wymienię minimum trzy przykłady wpływu produkcji żywności na środowisko przyrodnicze,
  • wyjaśniam dlaczego żywność ekologiczna jest dobra dla zdrowia i środowiska,
  • porównuję różne produkty spożywcze ze względu na ich ślad środowiskowy,
  • wskażę powody produkcji dla których warto rozwijać ekologiczną produkcję żywności,
  • wyjaśniam, jaki jest cel i najważniejsze założenia strategii „od pola do stołu”.

 

 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.