Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik? - zadanie interdyscyplinarne nr 1 - klasy IV-VI

 
Zadanie interdyscyplinarne Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik? składa się z aktywności, w ramach których uczniowie i uczennice szukają odpowiedzi na pytanie kluczowe. Realizacja zadania wprowadza w zagadnienia związane z ochroną różnorodności biologicznej w Polsce i Europie. Zadanie najlepiej realizować we współpracy międzyprzedmiotowej, realizując wszystkie aktywności, dając młodzieży możliwość poszukiwania odpowiedzi w ramach różnych przedmiotów. Przedmioty, dla których dedykowane jest zadanie to: geografia/przyroda/biologia, matematyka, język polski i godzina wychowawcza. 

Cele zadania w języku ucznia/uczennicy:

  • dowiem się, jaka jest różnica między środowiskiem naturalnym i tym zmienionym przez człowieka,
  • dowiem się, jakie korzyści płyną z odbudowy środowiska przyrodniczego na przykładzie przemiany trawnika w łąkę kwietną,
  • dowiem się, dlaczego różnorodność biologiczna jest ważna,
  • dowiem się, czym jest Europejski Zielony Ład.

Kryteria sukcesu w języku ucznia/uczennicy:

  • wyjaśniam różnice między trawnikiem a łąką,
  • rozpoznaję i nazywam co najmniej kilka gatunków roślin, które rosną na trawniku,
  • wyjaśniam, dlaczego warto dosiewać rośliny w trawniku i jakie korzyści przynoszą łąki kwietne w mieście,
  • wyjaśniam, czym jest różnorodność biologiczna i dlaczego jest ważna,
  • wyjaśniam, jaki jest cel strategii Europejski Zielony Ład.

 

 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.