O programie

 

Europa o klimacie - co warto wiedzieć o działaniach na rzecz klimatu i różnorodności biologicznej?

 

Zależy Ci na poruszaniu podczas zajęć aktualnych i ważnych zagadnień?
 
Szukasz inspirujących materiałów i metod angażowania młodzieży w zagadnienie rozwoju zrównoważonego, w ramach edukacji ekologicznej?
 
Chcesz zachęcać młodzież do zmiany nawyków i wzmacniać proekologiczne postawy?
 
„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” to program dla nauczycieli i nauczycielek, który pokazuje, jak włączać aktualne i istotne zagadnienia ekologiczne do zajęć szkolnych. Chcemy wesprzeć rozwój wiedzy oraz postaw uczniów i uczennic, wzmocnić wiarę we własne możliwości, rozbudzić ich zainteresowanie środowiskiem naturalnym, odpowiedzialność za nie i poczucie sprawczości – a to wszystko za pomocą ciekawych i angażujących metod pracy. Przekonaj się, czy Twoja szkoła może być bardziej ekologiczna!
 
KLUCZOWE TEMATY
 
 
DLACZEGO EUROPA (MÓWI) O KLIMACIE?
Świat w którym żyjemy zmienia się dynamicznie. Obecnie mierzymy się – lokalnie i globalnie – z różnorodnymi wyzwaniami. Zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej to jedne z poważniejszych zagrożeń dla świata przyrody, którego jesteśmy częścią. Wyzwania te stanowią tematy rozmów na najwyższych szczeblach, są też przyczyną planowanych zmian gospodarczych i społecznych. Młodzież styka się z tematami utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu w prasie, Internecie i telewizji, choć często nie posiada pewnej wiedzy, aby móc weryfikować informacje przekazywane przez różne źródła. Poprzez program „Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” chcemy:
  • Dostarczyć rzetelnej wiedzy na temat zagadnień związanych ze zmianą klimatu i rozwiązań wdrażanych na poziomie Unii Europejskiej,
  • Wesprzeć szkoły w poruszaniu tych ważnych i aktualnych, istotnych z poziomu obywatela i obywatelki tematów,
  • Wzmocnić więź uczniów i uczennic z przyrodą, by mieli motywację do wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów związanych z ochroną środowiska,
  • Wspólnie zastanowić się, co możemy zrobić dla środowiska i klimatu indywidualnie, jako szkoła i jako Unia Europejska.
 
W programie powiemy o aktualnej strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki – Europejski Zielony Ład. Nowy plan działania ma na celu stworzenie i wdrożenie innego modelu rozwoju gospodarczego, który nie będzie pogłębiał ubożenia środowiska naturalnego i zmiany klimatu. Proponowana w strategii transformacja, sprzyja włączeniu społecznemu, rozwojowi edukacji i badań oraz budowaniu sprawiedliwszego świata dla ludzi i przyrody.
 
DLA KOGO PROJEKT?
Dla wszystkich, którym zależy na włączaniu aktualnych tematów do zajęć w szkole. To program dla nauczycielek i nauczycieli ze szkół podstawowych (klasy IV-VII), prowadzących zajęcia z geografii, matematyki, języka polskiego lub godzinę wychowawczą, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyczny sposób wzmacniać wiedzę na temat środowiska naturalnego uczniów i uczennic i ich proekologiczne postawy. Razem możemy tworzyć zrównoważone i ekologiczne szkoły! Serdecznie zapraszamy do programów zespoły nauczycielskie, jaki i pojedynczych nauczycieli i nauczycielki.
 
JAK BĘDZIEMY DZIAŁAĆ?
„Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie” oferuje wsparcie merytoryczne i metodologiczne – spotkania, materiały, różnorodne metody i formy pracy, poprzez:
  • 3 warsztaty on-line stanowiące zaproszenie do wzmocnienia kompetencji w realizowaniu zajęć lekcyjnych lub wydarzeń szkolnych dotyczących ww. tematyki.
  • komplet oryginalnych i praktycznych materiałów edukacyjnych w formie Zadań interdyscyplinarnych, które dotyczą różnorodności biologicznej, konsumocji i czystej energii – na przedmioty: geografia, matematyka, język polski i godzina wychowawcza.
  • Przewodnik merytoryczno-metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek przedstawiający sposoby i zalety włączania edukacji ekologicznej na zajęciach oraz wprowadzenie merytoryczne do tematów poruszanych w programie,
  • Możliwość poznania innych nauczycieli i nauczycielek o podobnych zainteresowaniach.
  • Możliwość zapewnienia swoim uczniom i uczennicom wiele ciekawych i wartościowych doświadczeń szkolnych!
 
FESTIWAL INTERNETOWY DLA MŁODZIEŻY - Marzec 2021
Zakończeniem programu będzie Festiwal zorganizowany z okazji kalendarzowego pierwszego dnia wiosny (21 marca). Zacznijmy wiosnę razem, z energią, z planem na ekozmianę! Będzie to całodniowe wydarzenie, przygotowane przede wszystkim z myślą o uczniach i uczennicach. Program i poszczególne zadania utrwalą wiedzę na temat kluczowych tematów w programie oraz zaproszą do wspólnej refleksji i wiosennych planów zmiany . 
 
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Rekrutację nauczycielek/nauczycieli do projektu rozpoczniemy 14 grudnia 2020 roku poprzez formularz zgłoszeniowy. Informacje na temat rekrutacji (jak i link do formularza) już niedługo!
O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń. W zależności od liczby zgłoszeń rekrutacja może zostać przedłużona lub skrócona.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
 
TERMIN: od 25 stycznia 2021 do 31 marca 2021
 

Program "Odpowiadaj na globalne wyzwania – Europa o klimacie" jest współfinansowany ze środków Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Unii Europejskiej.