Przesyłacie do nas coraz więcej Waszych relacji, a wkrótce w czasie Tygodnia Edukacji Globalnej będziemy czekać na jeszcze więcej Waszych zdjęć i filmów. Pamiętajcie o przysłaniu nam:

  • zgód na przetwarzanie danych osobowych, które stanowią załącznik do załączonego regulaminu,
  • zgód na wykorzystanie wizerunku podpisanych przez osoby, które występują na materiałach, czyli głównie Waszych uczniów. 

Dokumenty znajdują się w załączeniu.