Ogłaszamy konkurs dla uczestników i uczestniczek programu Klimat to temat! z warszawskich szkół oraz innych grup uczniowskich również z Warszawy. Konkurs polegać będzie na przeprowadzeniu kampanii młodzieżowo-informacyjnej lub debaty w dniach 22-28 października, dotyczącej Gospodarki Obiegu Zamkniętego i jej wpływu na ograniczenie skutków zmiany klimatu. Nie wiecie, czym jest GOZ? Bez obaw. Zwycięski zespół otrzyma 1000 zł na przygotwanie kampanii lub debaty i opiekę trenerki CEO, która pomoże zespołowi przygotować i przeprowadzić zgłoszoną inicjatywę. Poniżej znajdują się regulaminy konkursu wraz z wnioskiem o dofinansowanie. czekamy na Wasze zgłoszenia do 12 października!

Uwaga! Regulamin dla uczestników programu "Klimat to temat! różni się od regulaminu dla pozostałych szkół zapisami dotyczącymi danych osobowych. Wniosek o dofinansowanie jest taki sam dla obu grup.

Kampania będzie częścią Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego: http://circularweek.org/

Projekt jest realizowany dzięki Dofinansowaniu przyznanemu w ramach konkursu „GOZpodarne wyzwanie”, którego organizatorem jest firma doradcza CSR Consulting, patronem Koalicja RECONOMY a Partnerem Głównym firma Stena Recycling