Z okazji zbliżającego się Tygodnia Edukacji Globalnej, który odbędzie się w dniach 18-24 listopada, przedstawiamy propozycję Centrum Edukacji Obywatelskiej na działania, które możecie podjąć w tym czasie. Realizując w szkole program dotyczący edukacji globalnej przybliżamy się do realizacji wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności Celu 4: Dobra jakość edukacji, Zadania 7:

“Do 2030 roku zapewnić, że wszyscy uczący się przyswoją wiedzę i nabędą umiejętności potrzebne do promowania zrównoważonego rozwoju, w tym między innymi przez edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego stylu życia, praw człowieka, równości płci, promowania kultury pokoju i niestosowania przemocy, globalnego obywatelstwa oraz docenienia różnorodności kulturowej”.

Podstawy programowe poszczególnych przedmiotów dostarczają wielu okazji do omawiania elementów współzależności globalnych i Celów Zrównoważonego Rozwoju na lekcjach w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Dzięki temu poruszanie tych zagadnień nie wymaga dodatkowego nakładu pracy oraz czasu, a wspiera lepsze uczenie się poprzez pokazywanie wiedzy z innych perspektyw, wzrost atrakcyjności lekcji oraz podniesienie poziomu zaangażowania uczących się.

W ramach programu Klimat to temat! Perspektywa kobiet zapraszamy wszystkie grupy młodzieżowe do realizacji projektów skupionych na zmianie klimatu i jej skutkach. W ten sposób odpowiadają one na hasło tegorocznego Tygodnia Edukacji Globalnej: „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu!”. 

Poruszając temat zmiany klimatu i działań, które możemy podjąć w celu walki z nią i jej skutkami, realizujemy Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, Zadanie 3:

"Zwiększyć poziom edukacji oraz potencjał ludzki i instytucjonalny, podnieść poziom świadomości na temat łagodzenia zmian klimatycznych, adaptacji i skutków zmian klimatycznych oraz systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami."

Poniżej przedstawimy wam jak możecie skorzystać z materiałów przygotowanych w ramach programu Klimat to temat! Perspektywa kobiet i innych programów realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej nawiązując do tegorocznego hasła.

 

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2019 ROKU W NASZEJ SZKOLE

We wtorek, 5 listopada o godzinie 17:00 organizujemy bezpłatne webinarium, podczas którego opowiemy: 

  • jak zainteresować uczniów i uczennice, innych nauczycieli i nauczycielki, i rodziców tematami ważnymi z perspektywy nie tylko lokalnej, ale i globalnej?
  • jak zaangażować swoją szkołę w obchody 21. edycji europejskiego wydarzenia Tydzień Edukacji Globalnej, które odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada 2019 r. pod hasłem "Obudźmy się, to ostatni dzwonek dla klimatu!"?

Weź udział w webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej i zainspiruj się, wskazówkami i pomysłami jakie mają nauczycielki i nauczyciele, którzy kilkakrotnie włączyli się wraz z młodzieżą w obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w swojej szkole! Widzimy się online 5 listopada o godzinie 17!

FORMULARZ REJESTRACJI NA WEBINARIUM [kliknij]

 

KLIMAT TO TEMAT!

Klimat to temat! Perspektywa kobiet to już III edycja programu dotyczącego zmiany klimatu, tym razem skupiona na kobietach i na tym, jak zmiana klimatu wpływa na ich życie. Materiały stworzone od początku programu znajdują się na stronie i są dostępne nie tylko dla uczestników / uczestniczek, ale dla wszystkich osób zainteresowanych tematem zmiany klimatu. Zapraszamy do korzystania z nich przed i w trakcie TEG-u!

Materiały do przeprowadzenia zajęć z młodzieżą:

- SCENARIUSZ BAZOWY PROGRAMU KLIMATO TO TEMAT! PERSPEKTYWA KOBIET, którego celem jest wprowadzenie uczniów i uczennic w tematykę związaną ze zmianą klimatu: poznają jej przyczynę i konsekwencje, perspektywę kobiet w zmianie klimatu oraz współzależności globalne. Uczniowie i uczennice dowiadują się, że zmiana klimatu jest wyzwaniem dla całej ludzkości i każdy z nas ma na nią wpływ i może przeciwdziałać jej konsekwencjom.

- PREZENTACJE DOTYCZĄCE ZMIANY KLIMATU, które pomogą przeprowadzić zajęcia na trzy tematy: Zmiana klimatu, Zmiana klimatu z perspektywy kobiet i Globalne współzależności.

- PROGRAM WARSZTATU DLACZEGO DZIEWCZYNY OCALĄ PLANETĘ? to scenariusz zajęć do przeprowadzenia z młodymi dziewczętami. Podczas warsztatu dziewczęta zostaną zachęcone do analizy swoich umiejętności i możliwości do ich wykorzystania w działalności społecznej, a także do używania kreatywnych rozwiązań i uczenia się w działaniu. Zajęcia te skupione są na budowaniu pewności siebie i motywowaniu do samorozwoju. 

Materiały do wykorzystania przez młodzież:

- PLANER: niezbędne narzędzie w momencie tworzenia przez młodzież projektów. Podpowie, gdzie szukać potrzebnych informacji i jak zaplanować pracę w grupie projektowej.

- PRZEWODNIK DLA MŁODZIEŻY PO KAMPANIACH, w którym młodzież dowie się, że czemu warto zajmować się klimatem i pozna różne rodzaje kampanii społecznych, które zainspirują ją do własnego działania

Materiały graficzne i multimedialne:

- MALALA PRZEDSTAWIA CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU to krótki filmik, dzięki któremu poznamy globalne wyzwania i dowiemy się, dlaczego wspólne działanie jest na nie najlepsza odpowiedzią.

- Nagranie z WEBINARIUM KLIMAT TO TEMAT! PERSPEKTYWA KOBIET - webinarium prowadzone przez p. Annę Sierpińską, związaną z portalem "Nauka o klimacie", która opowiedziała o naukowym podejsciu do zmiany klimatu i jej skutkach, zwłaszcza z perspektywy kobiet, dla których konsekwencje tej zmiany są znacznie bardziej obciążające niż dla mężczyzn. 

KALENDARZ: MIESIĄC DLA KLIMATU, który pomoże nam podjąć wyzwanie na miesiąc i ewaluować nasze osiągnięcia

- kolejne materiały graficzne związane z programem będą się stopniowo pojawiać TUTAJ.

Polecamy również banery tematyczne, które można znaleźć na stronie globalna.ceo.org.pl

PROJEKTY MŁODZIEŻOWE Z OKAZJI TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ

Zachęcamy do włączenia się w nasze działania poprzez projekty młodzieżowe, które realizowane są w rozmaitych programach CEO. Każda grupa uczniowska może samodzielnie dodać opis swojego działania na naszej wspólnej mapie! Bądźmy razem częścią tegorocznego TEGu!

Krótki opis powinien zawierać następujące informacje:

- dane szkoły (na samym początku, przy dodawaniu miejsca),
- dwa słowa o grupie,
- działania realizowane w ramach projektu,
- zdjęcie, filmik, lub link do strony www lub inny materiał pokazujący wykonane działanie.

Na przykład: 

MAPA PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO (lepiej wszystko widać po otwarciu jej w nowym oknie poprzez kliknięcie >> TU <<):

 

 

 

WIRTUALNY FESTIWAL DLA ZESPOŁÓW UCZNIOWSKICH

Serdecznie zapraszamy grupy uczniowskie do wzięcia udziału w Wirtualnym Festiwalu Tydzień Edukacji Globalnej z CEO!

W ten wyjątkowy sposób chcemy zaprosić szkoły z całej Polski do wzięcia udziału w obchodach ogólnoeuropejskiej inicjatywy Tydzień Edukacji Globalnej, która w tym roku odbędzie się w dniach 18 – 24 listopada, pod hasłem „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu”.

Wirtualny Festiwal odbędzie się w czwartek 21 listopada w godzinach 09:30-12:30 na platformie internetowej oraz na tablicy Padlet.

Wirtualny Festiwal jest interaktywną formą, w której drużyny z różnych miejscowości z całej Polski uczestniczą we wspólnej zabawie online. Festiwal będzie się składał z 6 krótkich zadań, mających na celu zwrócenie uwagi młodzieży na kluczowe wyzwania globalne współczesnego świata, takie jak zmiana klimatu, migracje i równość płci. Zagadnienia budzące zainteresowanie edukacji globalnej i tematy ważne z perspektywy Celów Zrównoważonego Rozwoju, które w 2015 roku zostały przyjęte przez 193 państwa członkowskie ONZ w ramach Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Uczniowie i uczennice mogą wykonywać zadania i przesyłać odpowiedzi na przerwach między lekcjami. Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się poniżej.

Aby wziąć udział w Festiwalu:

  • Zapoznajcie się ze szczegółowymi informacjami na temat wydarzenia TUTAJ.
  • Formularz zgłoszeniowy TUTAJ - nauczyciel/nauczycielka opiekujący się zespołem, w celu zgłoszenia zespołu do zabawy jest zobowiązany/a do wypełnia Formularza.
  • Regulamin Wirtualnego Festwialu TUTAJ.
  • Potrzebujecie sprzętu z dostępem do internetu - może to być szkolny komputer, tablet albo smartfon.

 

 

Zapraszamy również do korzystania z materiałów pozostałych programów realizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej:

 

KLIMAT DO ROZMÓW

Program “Rozmawiajmy o uchodźcach” po raz 7 stawia na moc rozmowy. Zależy nam na tym, aby zachęcić do rozmowy na temat uchodźców, czy szerzej – migracji – wszystkich, niezależnie od poglądów, i by stworzyć przestrzeń do tego w atmosferze wzajemnego szacunku. Zakładane w programie Kluby Dobrej rozmowy są miejscami, w których młodzi ludzie dyskutują w atmosferze szacunku o globalnych wyzwaniach, jakimi są np. migracje. Taki Klub Dobrej Rozmowy może być również dobrym miejscem do podjęcia tematu zmiany klimatu, który obecnie stał się bardzo kontrowersyjny, co na pewno odczuli również uczniowie. Ponadto możecie wykorzystać na lekcji scenariusze zajęć dotyczące migracji w kontekście zmiany klimatu, bądź adaptować jeden ze scenariuszy do tego celu.

Scenariusz zajęć „Zmiany klimatu a migracje ludzi” na lekcję biologii i geografii, porusza kwestię wpływu zmiany klimatu na migracje ludzi na tereny bardziej stabilne i bezpieczne, bo nienarażone na nagłe zmiany środowiskowe. Pogłębianie niekorzystnych zjawisk klimatycznych będzie potęgowało wędrówki ludzi, zwłaszcza w krajach globalnego Południa. Ludzi, którzy migrują z powodu zmian klimatycznych, nazywamy migrantami klimatycznymi – to właśnie ich dotyczy ten scenariusz lekcji.

Jeśli chcecie całe swoje działania podczas TEG-u poświęcić tematyce migracji TUTAJ znajdziecie wskazówki jak to zrobić krok po kroku. Możecie również skorzystać z propozycji podanych w tej publikacji do przeprowadzenia lekcji (np. wychowawczej) na temat zmian klimatu. Ćwiczenie „Koncepcjomierz, czyli miernik koncepcji”  wykorzystuje metodę dociekań filozoficznych dla dzieci, dzięki której uczniowie, dyskutując o danym zagadnieniu, rozwijają umiejętność dyskusji w grupie w poszanowaniu dla różnych opinii i uczą się krytycznej refleksji dotyczących poruszanych zagadnień. Wprowadzając prostą modyfikację zdań, możemy adaptować to ćwiczenie do rozmowy o zmianie klimatu.

Z KLASĄ I KLIMATEM

W programie „W świat z klasą” i “W świat z klasą. Ścieżki do celów” stawiamy na dobry klimat w klasie, sprzyjający poznawaniu globalnych współzależności, budowaniu postaw wrażliwości i aktywności na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju . Zachęcamy do korzystania ze scenariuszy lekcji dla przedmiotów objętych projektem w celu zwrócenia uwagi na problem zmiany klimatu:  

  • religia: „A Bóg widział, że wszystko, o uczynił, było bardzo dobre”. Wyrażamy swą wdzięczność Bogu za świat, który stworzył dla nas” – klasa IV-V

Zachęcamy również do testowania i przesyłania nam informacji zwrotnej w specjalnie przygotowanym formularzu, który znajduje się TUTAJ.

 

KLIMATYCZNE NAUKI ŚCISŁE

Program „Wzór na ścisłe” ma na celu wsparcie uczestników w rozbudzaniu u młodzieży, przede wszystkim u dziewczynek, zainteresowania nauką przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Z tego programu również można zaczerpnąć inspirację do działań na Tydzień Edukacji Globalnej. Przykładowo w ramach dodatkowego koła zainteresowań typu STEM Klub (STEM - Science, Technology, Engineering, Mathematics: Nauka, technologia, inżynieria i matematyka) można przeprowadzić i/lub opracować z młodzieżą eksperymenty, materiały edukacyjne i zajęcia dla młodszych klas na temat zmiany klimatu.

 

JEŚLI CHCECIE Z NAMI PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ ZAPRASZAMY NA FACEBOOK: @EDUKACJAGLOBALNACEO ORAZ DO ZAPISYWANIA SIĘ NA NEWSLETTER EDUKACJI GLOBALNEJ I EKOLOGICZNEJ.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.