Zapraszamy do wyboru Waszych ścieżek programowych w formularzu dostępnym tutaj: http://bit.ly/WyborSciezkiKTT