PLANER "Podejmij wyzwanie-zaplanuj działanie"

Planer to materiał pomagający uczniom przeprowadzić projekt młodzieżowy poprzez wszystkie fazy: utworzenie grupy, określenie celu własnego i grupowego, diagnoza lokalna, planowanie projektu, harmonogram, działania projektowe, prezentacja efektów i ewaluacja. Zawiera również pdostawowe informacje na temat zmiany klimatu i perspektywy kobiet oraz globalnych współzależności.

 

Załączone Dokumenty: