Program warsztatu "Dlaczego dziewczyny ocalą planetę?"

Zapraszamy do prowadzenia warsztatu dla uczennic, wzmacniającego sprawczość uczestniczek i wiarę we własne możliwości.