Scenariusz na zajęcia języka angielskiego

W czasie lekcji młodzież systematyzuje wiedzę na temat skutków zmiany klimatu i sposobów, by się przed nimi uchronić lub je minimalizować. Uczniowie i uczennice ćwiczą wykorzystywanie spójników i wyrażeń w zdaniach podrzędnie złożonych.

Załączone Dokumenty: